Pomiary ozonu w ZKiOA

W połowie maja nasz Zakład uruchomił stanowisko stałych pomiarów stężenia ozonu troposferycznego, działające w ramach naszej sieci monitoringu atmosfery.

Ozon troposferyczny stanowi jedno z głównych zanieczyszczeń powietrza, dokuczających nam w okresie lata, w wypadku wysokich stężeń stanowiących zagrożenie dla naszego zdrowia. Powstaje między innymi w wyniku fotochemicznych przemian tlenków azotu, stąd najwyższe stężenia notowane są w warunkach pogody słonecznej i upalnej. Ponieważ związki azotu będące prekursorami ozonu są jednym z zanieczyszczeń komunikacyjnych, problemem podwyższonych stężeń tej substancji dotknięte są zwłaszcza duże miasta i aglomeracje. Z tego względu pogorszenie warunków aerosanitarnych związane z podwyższonym stężeniem ozonu nazywa się również „smogiem fotochemicznym” lub „smogiem typu Los Angeles”.

Wyniki naszych pomiarów pokazały, że ciepła i słoneczna pogoda panująca w ostatnich dniach skutkowała wyraźnym podwyższeniem stężeń ozonu w ciągu dnia i pogorszeniem jakości powietrza. Maksymalne notowane stężenia sięgały powyżej 130 µgm-3, co według Polskiego Indeksu Jakości Powietrza, odpowiada dostatecznym warunkom aerosanitarnym.

Aktualne wyniki prowadzonych w Zakładzie pomiarów ozonu dostępne są na naszej stronie www, w zakładce „Pogoda on-line”, jak również na stronie projektu LIFE-APIS/PL. Codzienne prognozy stężeń ozonu dla Dolnego Śląska na najbliższe trzy doby sprawdzić można na Geoportalu NaszePowietrze.