Baza wiedzy

SERWISY UNIWERSYTECKIE
– Strona główna Uniwersytetu Wrocławskiego
– Strona domowa Biblioteki Uniwersyteckiej
– Strona domowa Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
– Strona domowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
INNE ADRESY
www.pkpolar.pl – strona Polskiego Konsorcjum Polarnego

 

MAPY SYNOPTYCZNE DLA EUROPY
MAPY ROZKŁADU ELEMENTÓW POGODY DLA POLSKI
– Linie prądu, prędkość i kierunek wiatru, temperatura, konwekcja w profilu pionowym od Irlandii do Polski
– Pogodowy serwis informacyjny Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
– Pokrywa śnieżna dla kilkudziesięciu punktów pomiarowych z terenu Polski
MAPY RADAROWE – Aktualne mapy radarowe rozkładu i natężenia opadu atmosferycznego
– Polska
– Niemcy oraz zachodnia Polska
– Czechy oraz południowo-zachodnia Polska
– Czechy oraz południowo-zachodnia Polska
– Obszar w promieniu 150 km wokół Berlina
www.radareu.cz – mapa radarowa dla obszaru całej Europy
AKTUALNE MAPY ROZKŁADU ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH DLA EUROPY
– Aktualny rozkład temperatury powietrza
– Mapa rozkładu zjawisk meteorologicznych
– Kierunki wiatru w stacjach synoptycznych
– Mapa wystąpienia większych porywów wiatru
– Dane z ostatnich sondaży aerologicznych
– Maksymalna temperatura dobowa z wczoraj
– Minimalna temperatura dobowa z wczoraj
– Pokrywa śnieżna
– Suma opadu atmosferycznego pomiędzy ostatnimi głównymi terminami synoptycznymi
– Mapa rozkładu temperatury maksymalnej, minimalnej oraz sumy opadu atmosferycznego za ostatni tydzień, miesiąc i kwartał dla obszaru Europy
ZDJĘCIA SATELITARNE – Aktualne zdjęcia satelitarne
– Zdjęcie satelitarne zachmurzenie dla Europy z rozdzielczością 1km i 4km
– Zdjęcie satelitarne zachmurzenia nad Polską z rozdzielczością: 2 km, 1 km, 500 m i 250 m.
POGODA ON-LINE DLA POLSKI
– Pogodynka – serwis pogodowy IMGW – podstrona serwisu poświęcona Polsce
– Ogromne i profesjonalne źródło informacji o pogodzie bieżącej z tysięcy stacji synoptycznych rozsianych po całym Świecie, także kompleksowa informacja meteorologiczna ze wszystkich polskich stacji synoptycznych wraz z możliwością przeglądu danych archiwalnych na kilka lat wstecz, 10-dniowa prognoza przebiegu podstawowych elementów pogody dla Europy z 6h rozdzielczością dla profesjonalistów
– Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytet Warszawski
Numeryczna prognoza pogody dla Polski uszczegółowiona do poziomu pól elementarnych o boku 50 km
www.pogody.pl – Biuro Prognoz „AURA”
Twórcami serwisu są byli pracownicy Wojskowego Biura Prognoz w Poznaniu. Prezentacja obejmuje 3-dniową prognozę pogody oraz krótkie komentarze dotyczące bieżącej pogody i ciekawostek meteorologicznych
ZAGRANICZNE SERWISY POGODOWE
– Serwis czeskiego odpowiednika IMGW – Český hydrometeorologický ústav
Kompleksowa informacja o pogodzie dla wszystkich stacji synoptycznych z terenu Czech, mapa radarowa rozkładu opadu, zdjęcia satelitarne zachmurzenia, prognoza krótkoterminowa dla Czech
z sieci automatycznych stacji ČHMÚ
Serwis udostępniający kompleksowe wykresy aktualnych parametrów pogodowych z czeskiej sieci automatycznych stacji meteorologicznych działających w ramach ČHMÚ.
– Serwis pogodowy z Karlsruhe
Profesjonalny serwis prognozy pogody do 15 dni dla wszystkich kontynentów z kilku modeli prognostycznych: GFS, JMA, ECMWF, ENS, GME. Prognoza przebiegu elementów pogody z rozbiciem na kilka poziomów barycznych (poziom morza, 850 hPa, 700 hPa i 500 hPa. Dla Europy Środkowej szczegółowa prognoza z 3-godzinnym krokiem czasowym. Archiwum map ze wskazanych poziomów barycznych. Prezentowane mapy synoptyczne co 6 godzin oraz ich archiwum. Do pozyskania najdłuższe, europejskie i amerykańskie serie klimatologiczne w dziale Klimadaten.
– Serwis pogodowy z USA
Bieżąca informacja o pogodzie dla kilkunastu tysięcy stacji meteorologicznych z całego Świata oraz kilkudziesięciu stacji meteorologicznych z Polski wraz z możliwością wglądu w archiwum na kilka lat wstecz. Prognoza pogody 6-dniowa w wersji dla laików.
– Uniwersytet w Reading
Informacje o pogodzie ubiegłej, bieżącej i prognozowanej dla Europy zebrane z różnych serwisów pogodowych. Dostępne informacje w skali kontynantalnej oraz z podziałem na kraje
PROGNOZY DŁUGOTERMINOWE
– 10-dniowa prognoza rozkładu opadów i temperatury w rozbiciu na 11 regionów Świata
– strona NOAA prezentująca półroczne prognozy zmienności wybranych parametrów pogodowych dla całej kuli ziemskiej oraz wybranych regionów świata (Ameryka Północna, Arktyka, Europa)
– strona NOAA prezentująca aktualizowane codziennie prognozy rozkładu przestrzennego średnich miesięcznych anomalii wybranych parametrów pogodowych dla całej kuli ziemskiej oraz obszaru Ameryki Północnej.
PROGNOZY ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
powietrze.uni.wroc.pl – wysokiej rozdzielczości prognoza zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych dla obszaru Dolnego Śląska, opracowywana przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr, z wykorzystaniem modelu WRF-Chem, udostępnia prognozę na 72 godziny z rozdzielczością czasową 1 godz. i rozdzielczością przestrzenną 4 km.
– Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, z wykorzystaniem modelu GEM-AQ.
KLIMATOLOGIA STOSOWANA
www.builditsolar.com/References/SunChartRS.htm – Informacje związane z dopływem energii słonecznej.
EDUKACJA
www.eumetrain.org – międzynarodowy projekt edukacyjny z zakresu meteorologii satelitarnej
– Szkoła meteorologii z NOAA
Objaśnienia procesów i zjawisk meteorologicznych na przedstawione na poziomie nauczyciela, studenta i laika z możliwością sprawdzenia swojej wiedzy za pomocą testów
www.zamg.ac.at/docu/Manual/SatManu/main.htm – Manual do satelitarnej meteorologii synoptycznej
www.atoptics.co.uk – Strona edukacyjna poświęcona zjawiskom optycznym w atmosferze
www.metlink.org – strona MetLink Royal Meteorological Society (j. angielski) z materiałami edukacyjnymi z zakresu pogody i klimatu
RÓŻNE DANE METEOROLOGICZNE
www.worldclim.org – globalne, gridowe dane klimatologiczne wysokiej rozdzielczości
http://climexp.knmi.nl/start.cgi – obszerne archiwum danych klimatologicznych
– Internetowy Atlas Chmur
Niezwykle bogaty atlas chmur i zjawisk meteorologicznych, piękne zdjęcia oraz fachowe komentarze w języku niemieckim
– Sondaże aerologiczne
Dostęp do danych z sondaży aerologicznych z całego Świata a w tym z trzech stacji polskich (Wrocław, Łeba i Legionowo). Dostępne archiwum do 30 lat.
– Archiwum sondaży aerologicznych
Do pozyskania wyniki z pomiarów aerologicznych z całego Świata a w tym z trzech stacji polskich (Wrocław, Łeba i Legionowo)
– Depesze synoptyczne
Dostęp do depesz synoptycznych z całego Świata z ostatniego tygodnia
 – Depesze synoptyczne
Serwis umożliwia dostęp do depesz synoptycznych z całego swiata
– Archiwum map synoptycznych dla Europy
– Dane klimatologiczne z NOAA
Serwis pozwala na uzyskiwanie informacji w formie surowych danych oraz graficznej
– Mapy rozkładu elementów meteorologicznych z NOAA
Wypełnienie formularza pozwala na uzyskanie rozkładu przestrzennego wybranego elementu meteorologicznego dla dowolnego obszaru na Świecie
– Bazy danych NOAA
Ogromne źródło danych klimatycznych na poziomie dobowym, miesięcznym bądź rocznym dla stacji z całego Świata
– Klimatodiagramy
Klimatodiagramy dla kilkuset stacji meteorologicznych z całego Świata
– Rysowanie trajektorii wstecznych dla stacji EMEP
Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla wszystkich stacji sieci EMEP na poziomie miesięcznym
– Zdjęcia satelitarne Polski
Zdjęcia satelitarne w rozdzielczości 250m, 500m, 1km, 2km dla obszaru Polski – aktualne oraz archiwum za ostatnie 18 miesięcy
– Serwis klimatyczny dla Polski
Serwis oparty na wynikach projektu EU ENSEMBLES, zawiera rezultaty 8 regionalnych symulacji klimatu dla scenariusza emisji SRES A1B oraz dane obserwacyjne w siatce regularnej E-OBS. Wszystkie pola mają rozdzielczość przestrzenną ok. 25 x 25 km, czasową miesięczną lub sezonową. Przedstawiono również statystyki policzone dla wiązki scenariuszy.
– Archiwum zdjęć satelitarnych Meteosat
– serwis naukowy National Snow & Ice Data Center, afiliowany przy University of Colorado, Boulder
Serwis poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem kriosfery ziemskiej. Zawiera między innymi:
– aktualizowane na bieżąco informacja o stanie lodu morskiego w Arktyce i Antarktyce
– obszerne archiwum umożliwiające dostęp do danych o stanie lodu morskiego w Arktyce i Antarktyce
– pełne archiwum dostępnych zasobów NSIDC
– słownik terminologiczny poświęcony zagadnieniom kriosfery
– słownik terminów związanych z problematyką wiecznej zmarzliny
– edukacyjna cześć serwisu, zawierająca artykuły popularyzujące wiedzę na temat kriosfery
https://www.windy.com – przejrzyste mapy kierunku i prędkości wiatru oraz innych parametrów meteorologicznych wraz z prostą prognozą pogody
– Baza danych meteorologicznych IMGW-PIB