Rusza nasza sieć pomiarów jakości powietrza!

Dziś oficjalnie rusza sieć pomiarów stężeń pyłu zawieszonego, zbudowana w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL, realizowanego w naszym Zakładzie. Wyniki pomiarów prezentujemy na stronie www: https://airquality.uni.wroc.pl.

Sieć pomiarowa swoim zasięgiem obejmuje Wrocław, Bydgoszcz oraz wybrane miejscowości z otoczenia tych miast – łącznie 40 punktów pomiarowych.

Prezentujemy aktualne i archiwalne dane o stężeniu pyłu zawieszonego, temperaturze i wilgotności powietrza.

Sieć powstała jako wspólne dzieło zespołów z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGRR UWr, Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego PWr oraz Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Więcej informacji na temat sieci TUTAJ.