Pogoda On-line

Dane aktualne, czas pomiaru: 2018-08-14 13:45:00 UTC

P [hPa]

997,1

V [m/s]

0,7

T [°C]

25,30

Td [°C]

12,09

U [%]

43,7

It [W/m2]

268,7

Id [W/m2]

197,6

Wykresy - warunki meteorologiczne
Wykresy - jakość powietrza

Prezentowane dane meteorologiczne pochodzą z Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego
Prognozy obliczane są z pomocą modelu WRF wersji 3.4.1, z rozdzielczością 4km x 4km. Prognozy przygotowywane są dla celów naukowych w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, przez zespół w składzie: Maciej Kryza i Małgorzata Werner.
Obliczenia na potrzeby prognoz wykonywane są przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Grant nr. 170.
Wizualizacja danych prowadzona jest w oparciu o bibliotekę dygraphs.

Opis mierzonych parametrów

P – ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji
V – prędkość wiatru na wysokości 17 m nad gruntem
T – temperatura powietrza 2 m nad gruntem
Td – temperatura punktu rosy
U – wilgotność względna powietrza
It – promieniowanie całkowite
Id – promieniowanie rozproszone
PM10 – stężenie pyłu zawieszonego frakcji poniżej 10 µm
PM2.5 – stężenie pyłu zawieszonego frakcji poniżej 2,5 µm
O3 – stężenie ozonu troposferycznego

Lokalizacja stacji

Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław-Biskupin
ul. Kosiby 8, 51-621, Wrocław
szerokość geograficzna: 51°06’19,0” N
długość geograficzna: 17°05’20,0” E
wysokość nad poziom morza: 116.3 m