Pogoda On-line

Opisy prezentowanych wielkości znajdują się na dole strony.

Wykresy – warunki meteorologiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykresy – jakość powietrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodar

sodar

Prezentowane dane meteorologiczne pochodzą z Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego
Prognozy obliczane są z pomocą modelu WRF wersji 3.4.1, z rozdzielczością 4km x 4km. Prognozy przygotowywane są dla celów naukowych w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, przez zespół w składzie: Maciej Kryza i Małgorzata Werner.
Obliczenia na potrzeby prognoz wykonywane są przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Grant nr. 170.
Pomiary stężeń sadzy (BC i BCG) prowadzone za pomocą urządzeń zakupionych w ramach projektu ACTRIS-PL
Wizualizacja danych prowadzona jest w oparciu o bibliotekę dygraphs.
Opis mierzonych parametrów

P – ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji
V – prędkość wiatru na wysokości 17 m nad gruntem
α – kierunek wiatru wg skali 16-stopniowej, na wysokości 17 m nad gruntem
T – temperatura powietrza 2 m nad gruntem
T+5 – temperatura powietrza przy gruncie (wysokość pomiaru 5 cm nad powierzchnią gruntu)
Td – temperatura punktu rosy
U – wilgotność względna powietrza
Ri – momentowa intensywność opadu
Typ opadu – typ opadu wg klas: d. – deszc; mż. – mżawka; gr. – grad; śn. – śnieg; mż.+d. – mżawka z deszczem; d.+śn. – deszcz ze śniegiem, kr. – krupa; śn.z. – śnieg ziarnisty; typ opadu rozpoznawany automatycznie
Widz. – widzialność podczas opadu (pomiar automatyczny, określający ograniczenie widzialności poziomej podczas trwania opadu, zakres 0 – 20 km)
It – promieniowanie całkowite
Id – promieniowanie rozproszone
PM10 – stężenie pyłu zawieszonego frakcji poniżej 10 µm
PM2.5 – stężenie pyłu zawieszonego frakcji poniżej 2,5 µm
O3 – stężenie ozonu troposferycznego
BC – sadza ze spalania paliw
BCB – w tym sadza ze spalania biomasy

Lokalizacja stacji

Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław-Biskupin
ul. Kosiby 8, 51-621, Wrocław
szerokość geograficzna: 51°06’19,0” N
długość geograficzna: 17°05’20,0” E
wysokość nad poziom morza: 116.3 m