Nasz zespół

Profesorowie

prof. dr hab. Krzysztof Migała – kierownik Zakładu

dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr

dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr

Profesorowie emerytowani

dr hab. prof. UWr. Maria Dubicka

Adiunkci

dr hab. Marek Błaś

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

dr inż. Hanna Ojrzyńska

dr Tymoteusz Sawiński

Asystenci

mgr Natalia Pilguj

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Marek Kowalczyk

mgr Ewa Mizia-Godek

mgr inż. Piotr Modzel

mgr Piotr Ropuszyński

Doktoranci

mgr Daria Babś

mgr Bartosz Jasiński

mgr Paweł Porwisiak