Nasz zespół

Profesorowie

prof. dr hab. Krzysztof Migała – kierownik Zakładu

dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr

dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr

Profesorowie emerytowani

dr hab. prof. UWr. Maria Dubicka

dr hab. prof. UWr. Jerzy L. Pyka

Adiunkci

dr hab. Marek Błaś

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

dr inż. Hanna Ojrzyńska

dr Tymoteusz Sawiński

dr Mieczysław Sobik

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Marek Kowalczyk

mgr Ewa Mizia-Godek

mgr inż. Piotr Modzel

mgr Piotr Ropuszyński

Doktoranci

mgr Daria Bilińska

mgr Grzegorz Gałek

mgr Magdalena Korzystka-Muskała

mgr Piotr Muskała

mgr Piotr Pawliczek

mgr Natalia Pilguj