Nasz zespół

Profesorowie

prof. dr hab. Krzysztof Migała

dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr – kierownik Zakładu

dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr

Profesorowie emerytowani

dr hab. prof. UWr. Maria Dubicka

Adiunkci

dr hab. Marek Błaś

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

dr inż. Hanna Ojrzyńska

dr Tymoteusz Sawiński

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Marek Kowalczyk

mgr inż. Piotr Modzel

mgr Piotr Ropuszyński

Doktoranci

mgr Daria Babś

mgr Jan Boreczek

mgr Bartosz Jasiński

mgr Paweł Porwisiak

mgr Szymon Tomczyk

mgr Tetiana Vovk