Test budżetowych czujników pyłu zawieszonego

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie czujnikami optycznymi do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (particulate matter, PM). Nie ma się czemu dziwić, gdyż są one tanie (cena profesjonalnego pyłomierza może osiągnąć 200-500 tys. PLN), można je łatwo zainstalować, podają wyniki chwilowe. Kontrowersji jest jednak mnóstwo: wpływ kondensacji pary wodnej (np. cząsteczek mgły) na wyniki pomiarów, brak fabrycznej kalibracji czujników, czujniki tego samego producenta mogą pokazywać zupełnie inne wyniki, itp.

Przez ostatni rok zespół autorów, w którego skład wchodzą Marek Badura i Piotr Batog z Politechniki Wrocławskiej oraz Anetta Drzeniecka-Osiadacz i Piotr Modzel z naszego Zakładu testował kilka modeli budżetowych czujników optycznych do pomiaru stężeń PM. Pomiary na potrzeby prowadzonych badań wykonywane były w Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Jako dane referencyjne wykorzystano wyniki pomiarów stężenia pyłu zawieszonego wykonywanych przy użyciu pyłomierza TEOM pracującego stale w ramach systemu pomiarowego Obserwatorium. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Sensors, artykułu dostępny jest na stronie czasopisma.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury artykułu. Przedstawione w nim wyniki są szczególnie istotne w przededniu sezonu zimowego, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na wiarygodną informację o jakości powietrza, zwłaszcza w odniesieniu do pyłu zawieszonego.

Zapraszamy również do odwiedzania geoportalu NaszePowietrze (powietrze.uni.wroc.pl), gdzie codziennie prezentowane są 72-godzinne prognozy jakości powietrza dla Dolnego Śląska.