Inauguracja działalności Polskiego Konsorcjum Polarnego
Wpisany przez Tymoteusz Sawiński   

Dnia 21 października 2014 r. Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol) rozpoczęło swoją działalność plenarnym posiedzeniem Rady i wyborem władz. Jest to związek 18 instytucji naukowych, które połączyły swoje siły dla efektywnego badania obszarów polarnych w celu lepszego poznania zmian zachodzących w ich środowisku przyrodniczym oraz ich oddziaływania na inne obszary Ziemi. Skład Konsorcjum tworzy 13 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych. Konsorcjum współpracuje ściśle z Komitetem Badań Polarnych PAN, który patronował jego powstawaniu.

Przewodniczącą PKPol na najbliższe 4 lata została wybrana mgr Agnieszka Kruszewska, wicedyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, funkcje Zastępców objęli prof. UG dr hab. Leszek Łęczyński (Uniwersytet Gdański) oraz prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Sekretariat PKPol, kierowany przez dr Maję Lisowską, mieści się na Uniwersytecie Śląskim przy Centrum Studiów Polarnych. Uniwersytet Wrocławski jest reprezentowany w Konsorcjum przez dr. hab. prof. Krzysztofa Migałę (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery) i prof. dr hab. Bronisława Wojtunia (Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska).

W pierwotnym składzie Polskie Konsorcjum Polarne zostało zawiązane w 2012 roku, jako porozumienie 12 polskich instytucji naukowych prowadzących badania w Arktyce. Pierwszym celem PKPol było zorganizowanie prestiżowego kongresu - Arctic Science Summit Week (ASSW), który miał miejsce w Krakowie, w kwietniu 2013 r. Odbywający się corocznie od 1999 roku kongres to spotkania kluczowych, międzynarodowych organizacji zajmujących badaniami Arktyki. W Polsce ASSW zgromadził największą w swej dotychczasowej historii liczbę uczestników - 400 naukowców, liczne grono polityków i dyplomatów z 25 krajów świata. Zarówno władze Międzynarodowego Komitetu Badań Arktyki (IASC) jak i sami uczestnicy uznali go za niezwykle udane i zorganizowane w sposób nowatorski wydarzenie.

Mając na uwadze sukces kongresu ASSW w Krakowie, Członkowie Polskiego Konsorcjum Polarnego postanowili przedłużyć zawarte porozumienie na dalsze lata, poszerzając znacznie cele i zakres działań. Do PKPol dołączyły dalsze instytucje, w tym zwłaszcza zajmujące się badaniami naukowymi w Antarktyce.

Celem działalności Polskiego Konsorcjum Polarnego jest efektywna współpraca polskiego środowiska naukowego, skupionego wokół polarystyki w zakresie: pozyskiwania funduszy na badania naukowe, wspólnego prowadzenia projektów badawczych, wypracowania najlepszych praktyk działania logistyki, organizacji ekspedycji oraz wzmocnienia pracy polskich stacji polarnych. Planowana jest również współpraca z sektorem gospodarczym dla zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce oraz udział w przedsięwzięciach edukacyjnych, popularyzujących nauki polarne w społeczeństwie. Istotnym elementem działania PKPol jest także położenie nacisku na kształcenie i rozwój młodego pokolenia badaczy polarnych. Zainicjowana konsolidacja ma również  wzmocnić pozycję Polski w nauce  światowej poprzez poszerzenie współpracy międzynarodowej  w Arktyce i Antarktyce.

PKPol zaprasza do współpracy wszystkie zainteresowane jednostki naukowo-badawcze oraz przedstawicieli sektora gospodarki. Inauguracja działalności Polskiego Konsorcjum Polarnego stanowi niezwykle istotny krok ku integracji środowiska naukowego i rozwoju polskich badań polarnych.

 

 

 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl