dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz PDF Drukuj Email


 

Stanowisko: 

Adiunkt 

E-mail:

Opis:

Zainteresowania:

warstwa graniczna atmosfery

badania sodarowe

zanieczyszczenia pyłowe

aerobiologia

fenologia

Szkolenia/staże:

szkolenie „Sieci neuronowe” organizowanego przez firmę Statsoft

Norwegia, Spitsbergen, Polska Stacja Polarna IGF PAN, terenowe prace badawcze, okres letni 2005 r.

kursy GIS/GRASS prowadzone przez prof. F. Quiela z Royal Institute of Technology w Sztokholmie – Wrocław, 12.01.1998 – 23.01.1998, 6.02.-.8.02.2000

pobyt naukowo- badawczy, Szwecja, Royal Institute of Technology w Sztokholmie, grant Swedish Institute w ramach programu New Visby, 14.09- 1.10.2001

Varia:

Koordynator DFN w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr

Kierownik Studiów Podyplomowych „Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza”

      

Publikacje:

Kryza M., Werner M., Dore A. J., Blas M., Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2012, Modelling meteorological conditions for the episode (December 2009) of measured high PM10 air concentrations in SW Poland - application of the WRF model, Int. J. of Environment and Pollution, Vol. 50, Nos. 1/2/3/4, 2012, 41-52

Netzel P., Slopek J.,  Drzeniecka-Osiadacz A., 2012, Verification of SBL models by mobile SODAR measurements, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 50, Nos. 1/2/3/4, 250-263

Drzeniecka-Osiadacz A., Sawiński T., 2012, Możliwość wykorzystania automatycznych pomiarów opadu atmosferycznego oraz stężenia pyłu PM2.5 do wyznaczeniu współczynników wymywania, Czasopismo: Przegląd Geofizyczny,  2, s. 267—279

Netzel, P.  Drzeniecka-Osiadacz, A.  Ślopek, J., 2011,  Mobile SODAR measurements as a source of information about spatial variability of nocturnal thermal inversion height, Urban Remote Sensing Event (JURSE), 2011 Joint, 141 – 144, DOI: 10.1109/JURSE.2011.5764739

Kasperski J., Drzeniecka-Osiadacz A., Nemś M., 2011, Cieczowa instalacja solarna – modelowanie pracy w programie SOLARSYM 4, Instal, 2011/1, 32-39

Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2011, The Verification Of Sbl Models By Mobile Sodar Measurements, Proceedings of the 14th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes Kos Island, Greece, 2-6 October 2011, 168 – 172.

Kryza M, Werner M, Dore A.J., Błaś M, Drzeniecka – Osiadacz A., Netzel P., 2011, Modelling Meteorological Conditions For The Episode of Measured High Pm10 Air Concentrations – Application of the WRF Model, Proceedings of the 14th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes Kos Island, Greece, 2-6 October 2011, 361-365.

Kryza M., Werner M., Drzeniecka-Osiadacz A., 2011, Analiza warunków meteorologicznych w czasie wystąpienia przekroczeń pyłu PM10 w 2010 roku, Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku, 20-22.

Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011. Powietrze. Przewodnik po projektach edukacyjnych, „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: s.128.

Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011. Powietrze. Eksperymenty z trzema żywiołami, „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: s.104.

Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011. Powietrze. Zabawy z trzema żywiołami, „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: s.72.

Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2010, Ocena rozkładu wysokości inwersji nad Wrocławiem na podstawie sondażu akustycznego, Proceedings of ECOpole, Vol. 4, No. 1, 127 – 131

Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2010, Wpływ warunków meteorologicznych oraz cyrkulacji atmosferycznej na stężenie PM10 we Wrocławiu, Proceedings of ECOpole, Vol. 4, No. 2

Drzeniecka-Osiadacz A., Kryza M., Szymanowski M., 2010, Klimat Wrocławia [w:] Środowisko Wrocławia, Informator 2010, 25 – 39.

Drzeniecka A., 2006: Porównanie danych sodarowych z pomiarami bezpośrednimi, Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska, Wrocław 2006, 21-30.

Drzeniecka A., Dubicka M., Pyka J.L., Rosiński D., Sikora S., Szymanowski M., 2003: System of the meteorological measurements in the city of Wroclaw climate researches., Acta Univ. Wratisl., 2542, Stud. Geogr., 75, 599-608.

Drzeniecka A., Pereyma J., et al., 2000: Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie zanieczyszczeń powietrza w śródmieściu Wrocławia, Chemia i Inżynieria Ekologiczna , T. 7, nr 8/9 Opole, 865-882.