"Zimowe" Karkonosze
Wpisany przez Tymoteusz Sawiński   

W dniu 13.02.2014 zespół Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery przeprowadził krótki jednodniowy wyjazd badawczy w rejon Karkonoszy. W skład zespołu wchodzili Mieczysław Sobik, Tymoteusz Sawiński oraz student naszej specjalizacji Piotr Pawliczek, prowadzący badania w ramach realizowanej pracy magisterskiej. Celem wyjazdu była kontrola stacji automatycznych pracujących w terenie oraz ocena i dokumentacja stanu pokrywy śnieżnej w tegorocznym nietypowym sezonie zimowym.

Prowadząc obserwacje w transekcie Kozacka Dolina - Jakuszyce stwierdzono, że zwarta pokrywa śnieżna rozpoczyna się dopiero powyżej 850 m n.p.m. Jej wysokość w wyższych partiach nie przekraczała 20 cm, choć luty i marzec to miesiące w których w Karkonoszach występuje najgrubsza w skali sezonu pokrywa śnieżna. W wierzchowinowej części Karkonoszy przekracza ona często 1 m (wg danych z Obserwatorium ZKiOA na Szrenicy). Obecna zima, chociaż wyjątkowa, nie jest w Karkonoszach zdarzeniem bez precedensu. W wieloleciu 1962 - 2013 zbliżone warunki śnieżne zanotowano np. w sezonie zimowym 1989/1990, podobnie bezśnieżna była również pierwsza połowa sezonu zimowego 2006/2007 (wg danych z Obserwatorium ZKiOA na Szrenicy).

Poniżej granicy śniegu zaobserwowano liczne występowanie lodu włóknistego. Tworzy się on w warunkach ujemnej temperatury powietrza, ale przy dodatniej temperaturze gruntu, umożliwiającej stały podsiąk wody przez pory glebowe do powierzchni zamarzania, a tym samym ciągłe zasilanie procesu powstawania "włókien" lodowych. Obecność lodu włóknistego na powierzchni gruntu wskazuje, że w ostatnim czasie w otoczeniu panowała relatywnie wysoka temperatura, uniemożliwiająca głębokie przemarznięcie gleby.

Oprócz obserwacji śnieżno-lodowych mieliśmy również okazję do podziwiania ciekawych chmur i zjawisk, tworzących się na przedpolu Karkonoszy w wyniku działania wiatru fenowego, wypierającego zalegającą tam chłodniejszą masę powietrza.

 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl