6th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, Jokohama 19-24 maja 2013
Wpisany przez Mieczysław Sobik   

W dniach 19-24 maja 2013 roku w Jokohamie odbyła się kolejna, już szósta z rzędu, konferencja poświęcona problematyce mgły oraz osadów atmosferycznych - 6th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. Manbu Igawa z Kanagawa University w Jokohamie, a komitetu naukowego prof. Jeff Collet z Colorado State University. Po raz piąty z kolei 'we własnej osobie' w konferencji uczestniczyli przedstawiciele IGRR, w tym roku byli to Marek Błaś, Michał Godek i Mieczysław Sobik.

Cykl konferencji dotyczy różnych zagadnień związanych z obecnością mgły i innych osadów atmosferycznych, co dobrze oddają tytuły poszczególnych sesji plenarnych:

 • Fog Chemistry
 • Fog Collection (głównie jako źródło wody użytkowej w klimatach suchych)
 • Fog and Vegetation
 • Fog Physics
 • Fog Modelling
 • Fog Climatology
 • Fog Remote Sensing
 • Fog Deposition
 • Fog and Transportation
 • Fog and Dew Measurements

Tematyka pierwszej konferencji w Vancouver w 1998 roku poświęcona była w głównej mierze uzyskiwania wody pitnej i użytkowej w regionach o suchym klimacie ale często nawiedzanych przez mgłę jak północne Chile czy  Namibia; następne konferencje rozwijały i inne wątki, w tym również te uprawiane przez tzw. grupę wrocławską czyli mgielną depozycję zanieczyszczeń, klimatologię mgły, a w ostatnich latach także depozycję poprzez rosę.

Podczas tegorocznej konferencji reprezentanci Zakładu przedstawili dwa referaty oraz dwa postery:

Referaty:

 1. Frequency of fog – a global outlook (autorzy: M. Sobik & M. Błaś),
 2. Tree rings as an indicator of pollutant fog deposition to subalpine spruce forest in Southern Poland (autorzy: M. Godek, M. Sobik, M. Błaś & Ż. Polkowska)
Postery:
 1. Pollutant deposition via dew In Urban and rural environment, Cracow, S Poland (autorzy: P. Muskała, M. Sobik, M. Błaś, Ż. Polkowska, A. Mokwa)
 2. Dew and hoarfrost frequency, formation efficiency and chemistry in Wrocław, Poland (autorzy: G. Gałek, M. Sobik, M. Błaś, Ż. Polkowska, K. Cichała-Kamrowska, K. Wałaszek).

Referat wygłoszony przez Michała Godka został wyróżniony przez specjalne jury konkursowe tytułem najlepszej prezentacji studenckiej pokazanej podczas tegorocznej konferencji.

Już przed trzema laty na konferencji w Munster wstępnie przyznano organizację edycji w 2016 roku naszej wrocławskiej grupie. Ta decyzja została w Jokohamie potwierdzona i za trzy lata to my będziemy gospodarzem. Możemy się spodziewać około 120 uczestników z dwudziestu kilku krajów.

Podczas sesji kończącej tegoroczną  konferencję M. Sobik jako przewodniczący kolejnej przedstawił dodatkową prezentację omawiającą zarys spotkania za trzy lata, zachęcając uczestników do przyjazdu do naszego kraju. Jeden zwłaszcza argument trafił do przekonania: w tym roku mimo usilnych starań organizatorów nie udało się zobaczyć góry Fuji z powodu zbyt małej widzialności i dużego zachmurzenia, prelegent obiecał zatem, że nadrobimy to na Dolnym Śląsku i pokazał zdjęcie naszej Fuji czyli Ostrzycy Proboszczowickiej.

 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl