KLAPS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maciek Kryza   
Środa, 19 Grudzień 2012 08:13
  
 

Klaps – Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 


Partner Projektu 1: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Partner Projektu 2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział we Wrocławiu

Okres realizacji: lata 2012 - 2014 

Finansowanie: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013


 
Cele projektu:

 

Podstawowe cele projektu KLAPS to analiza łącznego oddziaływania zmian klimatu, bioklimatu i jakości powietrza oraz depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych na stan ekosystemów oraz zdrowia mieszkańców w regionie granicznym Polska – Saksonia. Celem projektu jest uwrażliwienie i dostarczenie informacji, dotyczących dostosowania się do zmian klimatu w regionie wsparcia Programu. Zarówno klimat, bioklimat, jak i transport zanieczyszczeń, są zjawiskami wzajemnie powiązanymi, o zasięgu ponadnarodowym – emisja zanieczyszczeń w jednym kraju może spowodować negatywne skutki środowiskowe w innym kraju, a zmiany klimatu mają charakter globalny. Skuteczne rozpoznanie tych problemów, a tym samym racjonalne gospodarowanie i zarządzanie zasobami środowiska, jest możliwe, szczególnie w regionie transgranicznym, wyłącznie w ramach homogenicznej współpracy między państwami. Współpraca ta powinna bazować na nowoczesnej wiedzy, jednolitej dla decydentów i społeczeństwa po obu stronach granicy. Transgraniczna współpraca w dziedzinie zarządzania środowiskiem, także w kontekście oczekiwanych zmian klimatu, ma istotne znaczenie dla szeregu dziedzin gospodarki w obszarze wsparcia POWT Polska-Saksonia, m.in. dla rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego, turystyki. Warunkiem koniecznym do uzyskania możliwie najbardziej wszechstronnych efektów po obu stronach granicy jest dostęp do jednorodnej dla całego regionu, dobrze udokumentowanej informacji, transfer wiedzy i zwiększanie świadomości roli zmian klimatu i zanieczyszczeń powietrza na stan środowiska w obszarze wsparcia. Działania realizowane w ramach KLAPS dotyczą właśnie tych zagadnień.

 

 

W celu realizacji założeń projektu przeprowadzona zostanie diagnoza klimatu i zanieczyszczeń powietrza w kontekście sytuacji rzeczywistej oraz opracowane zostaną modele na przyszłość dla polsko-saksońskiego obszaru granicznego. Konieczne stanie się przy tym opracowanie wspólnej i ujednoliconej bazy danych oraz wspólnych ocen i analiz. Wspólnie będą analizowane i modelowane przekroczenia ładunków krytycznych, przede wszystkim w odniesieniu do lasu jako ekosystemu. Połączone zostaną analizy zmian klimatu i bioklimatu na potrzeby sektora turystycznego i warunków zdrowotnych.

 

 
Grupy docelowe: 

 

Projekt jest adresowanay do mieszkańców regionu wsparcia, do specjalistów z zakresu gospodarki leśnej i stawowej oraz rolnictwa jak również do urzędów lokalnej administracji, instytucji planistycznych, uniwersytetów, szkół, lokalnych grup i związków interesariuszy, organizacji turystycznych, administracji sanatoriów, lokalnych mediów (w celu rozprowadzania informacji), Euroregionu Nysa, Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr.
Projekt jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców. Zarówno do specjalistów z zakresu gospodarki leśnej, rolnej i ochrony środowiska oraz do administracji lokalnej, instytucji planistycznych, uniwersytetów, szkół, organizacji turystycznych, administracji sanatoriów, organizacji i stowarzyszeń proekologicznych, lokalnych mediów oraz mieszkańców regionu wsparcia. 

 

Kontakt:
dr Maciej Kryza: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Zmieniony: Piątek, 21 Grudzień 2012 14:57
 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl