mgr inż. Justyna Krynicka PDF Drukuj Email

 

Stanowisko:

doktorant

E-mail:

Konsultacje:

poniedziałek godz. 8:00-9:00, czwartek godz. 11:00-12:00

Opis:

Praca doktorska: Dynamika stężeń bioaerozolu i pyłu zawieszonego w świetle warunków meteorologicznych we Wrocławiu 

Promotor: dr hab. Krzysztof Migała, prof. UWr

 

Zainteresowania naukowe:

aerobiologia, alergologia
pył zawieszony, zanieczyszczenia pyłowe
klimat obszarów zurbanizowanych 

 

Wykształcenie:

2013, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

2011, Uniwersytet Wrocławski, Ochrona Środowiska, specjalność: Ochrona i Kształtowanie Środowiska Geograficznego, magister 

2011, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, inżynier

2009, Uniwersytet Wrocławski, Ochrona Środowiska, licencjat 

 

Publikacje:

Drzeniecka-Osiadacz A., Krynicka J., Malkiewicz M., Klaczak K., Migała K., 2015, Statistical modelling of the main features of the Artemisia pollen season in Wrocław, Poland, during the 2002–2011 time period, Theoretical and Applied Climatology, 119(3), 419-432, DOI 10.1007/s00704-014-1109-z.
Malkiewicz M., Klaczak K., Drzeniecka-Osiadacz A., Krynicka J., Migała K., 2014, Types of Artemisia pollen season depending on the weather conditions in Wrocław (Poland), 2002–2011, Aerobiologia30(1), 13-23.
Krynicka J., Drzeniecka-Osiadacz A., 2013, Analysis of variability in PM10 concentration in the Wrocław Agglomeration, Polish Journal of Environmental Studies, 22(4), 1091-1099.

Udział w konferencjach:

30-31.05.2014r. Pyłek roślinny i alergia pyłkowa, Lublin 

19-21.06.2013r. XIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, Poznań  

03-07.09.2012r. 5th European Symposium on Aerobiology, Kraków

 

Szkolenia, warsztaty, staże, nagrody:

2014, wizyta studyjna (National Pollen and Aerobiology Research Unit, University of Worcester, Wielka Brytania)

2014, Wewnętrzny Projekt Badawczy na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

2013, XVI Dolnośląski Festiwal Nauki, prowadząca wykłady oraz zajęcia warsztatowe

2013, szkolenie z zakresu przygotowania oraz prezentowania doświadczeń pokazowych z fizyki

2012, współprowadząca zajęcia w ramach programu edukacyjnego Fundacji "Uniwersytet Dzieci"

2012, XV Dolnośląski Festiwal Nauki, współprowadząca zajęcia warsztatowe 

2012, wyróżnienie w konkursie "Wrocławska Magnolia" za pracę dyplomową "Zanieczyszczenie pyłem PM10 we Wrocławiu (w okresie listopad 2007 - luty 2010)  

2011, wolontariat w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Pracownia Analityczna, Pracownia Pomiarów Terenowych)