mgr Grzegorz Gałek PDF Drukuj Email

Stanowisko:

doktorant

Kontakt:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Praca doktorska:

Ekstremalne zjawiska konwekcyjne w atmosferze w Europie Środkowej

Promotor:

dr hab. prof. Krzysztof Migała

 

Zainteresowania naukowe:

 • zjawiska konwekcyjne
 • ekstremalne zjawiska pogodowe
 • meteorologia synoptyczna
 • meteorologia radarowa
 • meteorologia satelitarna
 • współczesne zmiany klimatu
 • paleoklimatologia
 • chemizm osadów atmosferycznych
 • zjawisko rosy

Aktywność naukowa: 

Konferencje:

Udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckiej „Dni, które zmieniły bieg historii”, referat: „Jak huragany z 2005 roku ukształtowały naszą opinię na temat zjawisk ekstremalnych i zmian klimatu”, autorzy: Gałek G, Muskała P., UWr, 7-8 maja 2009 

Udział w Studenckiej Konferencji Naukowej „Badania geograficzne i ich znaczenie dla środowiska życia człowieka”, referat: „Wiedza studentów na temat zmian klimatu na tle pozostałej części społeczeństwa”, autor: Gałek G., UAM, 18-19 marca 2010

Udział w konferencji 5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, poster: „Dew chemistry near a motorway in SW Poland”, autorzy: Gałek G., Sobik M., Polkowska Ż., Błaś M., Munster - Niemcy, 25-30 lipca2010

Organizator i uczestnik I Międzynarodowego Seminarium Studenckiego "Some aspects of geoscience in Polish and Ukrainian students' research projects", referat: "Dew collecting methods and dew as a source of potable water in arid areas", autor: Gałek G., Wrocław, 14-15 maja 2011

Udział w The 8th International Conference on Acid Deposition Acid Rain 2011, poster: "Urban dew chemistry in Poland", autorzy: Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Beijing, China, 15-18 czerwca 2011

Udział w konferencji Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, referat: "Rola współczesnych metod teledetekcyjnych i numerycznych modeli prognozy pogody w meteorologii", autor: Gałek G., Wrocław, 3 grudnia 2011

Udział w konferencji Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, referaty: "Zimowa konwekcja burzowa w Polsce - studium uwarunkowań" i "Konwekcyjne opady ulewne na Dolnym Śląsku w lipcu i sierpniu 2012 w świetle danych NWP, danych teledetekcyjnych i pomiarów tradycyjnych", autor Gałek G., Kraków, 19-20 października 2012

Udział w VIII Forum Geografów Polskich „Geografia wobec problemów zmian globalnych” poster: „Ekstremalne zjawiska konwekcyjne w Polsce - studia przypadków - grad”,  autorzy: Gałek G., Wałaszek K., Szczecin, 10-11 czerwca 2013

Udział w VIII Forum Geografów Polskich „Geografia wobec problemów zmian globalnych” poster: „Współczesne metody badania zanieczyszczeń powietrza w Europie i w Polsce”,  autorzy: Wałaszek K., Gałek G., Szczecin, 10-11 czerwca 2013 
Udział w The 6th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, poster: „Dew and hoarfrost frequency, formation efficiency and chemistry in Wroclaw, Poland”, autorzy: Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Wałaszek K., Yokohama, Japonia, 19-24 maja 2013

Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej”, referat: „Rozwój konwekcji w bezpośrednim sąsiedztwie izolowanych, wypukłych form terenu na przykładzie Masywu Ślęży”, autor: Gałek G., Kraków, 17-19 października 2013

Udział w VI Międzynarodowej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, referat: „Prognozowanie maksymalnej średnicy gradzin w Polsce w oparciu o diagramy aerologiczne”, Gałek G., Szczecin, 25 października 2013 

Warsztaty, szkolenia, staże:

Udział w II Ogólnopolskich Warsztatach Klimatologii Satelitarnej KlimSat 2011, UJ, Kraków, 3-4 czerwca 2011

Udział w szkoleniach z podstaw programowania w językach Python i Fortran, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, UWr, Wrocław, październik – grudzień 2011

Udział w szkoleniu Pieniądze ukryte w Internecie. Gdzie szukać informacji o europejskich programach badawczych, stypendiach i grantach, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław, 9 grudnia 2011

Udział w szkoleniu Nauki miękkie a gospodarka. Przedsiębiorczość akademicka a jakość życia organizowanym w ramach projektu Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy, UWr, Wrocław, 2 grudnia 2011

Udział w konferencji naukowo-technicznej Radary meteorologiczne nowej generacji w aspekcie zagrożenia powodziowego, UŚ, Katowice, 1 marca 2012

Udział w X Szkole Meteorologii Lotniczej - Meteorologiczne aspekty planowania lotów, Międzybrodzie Żywieckie - Góra Żar, 21-25 kwietnia 2012

Udział w VIII edycji Annaberger Klimatage - Adaptation to climate change - adaptation to what?, Annaberg - Niemcy, 8-10 maja 2012 

Odbycie wizyty studyjnej Ośrodku Teledetekcji Naziemnej IMGW, zatytułowanej Wykorzystanie systemu POLRAD i PERUN w analizie ekstremalnych zjawisk konwekcyjnych w Polsce, Warszawa, 14-19 lipca 2012

Inne: 

Działalność w Kole Naukowym Studentów Geografii UWr w latach 2007-2010

 • kierownik sekcji specjalistycznej (hydrologiczno-meteorologicznej) (2007-2008)
 • prezes KNSG przez dwie kadencje (2008-2009, 2009-2010)

Delegat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Rady Kół Naukowych w latach 2008-2010

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Nauk o Ziemii i Kształtowania Środowiska 2011-2013

Publikacje recenzowane:

Gałek G., Maj A., Panfil M., Solecki M., 2009, Świadomość Polaków na temat zmian klimatu, Czasopismo Geograficzne, 80(3), ss. 160-172

Gałek G., Maj A., Solecki M., 2009, Sprawozdanie z badań ankietowych dotyczących "Świadomości Polaków na temat zmian klimatu" (styczeń-kwiecień 2009), (w) Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Tom 10, ss. 125-129, Sosnowiec 

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2012, Dew formation and chemistry near a motorway in Poland, Pure and Applied Geophysics, 169, ss. 1053-1066

Rozdziały w monografiach:

Gałek G., 2011, Historia rozwoju azjatyckich programów meteorologii satelitarnej w kontekście badań zjawisk konwekcyjnych, [w] Marcin Kuczera [red.] Nowe trendy w naukach przyrodniczych, CreativeTime, Kraków 2011 

Publikacje nierecenzowane, rozszerzone abstrakty:

Florek K., Gałek G., Godek M., Jarmułowicz R., Matejko M., 2008, Meteorologiczne uwarunkowania destrukcji lasów górnoreglowych w polskich Sudetach i Karpatach Zachodnich, Zielona Planeta, 1(76), ss. 17-20, Wrocław 

Gałek G., Sobik M., Polkowska Ż., Błaś M., 2010, Dew chemistry near a motorway in SW Poland, Proceedings of the 5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew (Munster, Germany, 25-30 July 2010), ss. 80-83

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2011, Urban dew chemistry in Poland, The 8th International Conference on Acid Deposition - Acid Rain 2011 Abstract Book (Beijing, China, 15-18 czerwca 2011)

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Wałaszek K., 2013, Dew and hoarfrost frequency, formation efficiency and chemistry in Wroclaw, Poland - Proceedings of the 6th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew

Prace w trakcie publikacji:

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2013?, Urban dew chemistry in Poland, Atmospheric Environment,

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2013?, Dew and hoarfrost frequency, formation efficiency and chemistry in Wroclaw, Poland, Atmospheric Research,

Stypendia, granty:

 • Studenckie stypendium naukowe, rok akad.: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów, rok akad.: 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
 • Stypendium „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” finansowane ze środków Uni Europejskiej w ramach programu "Kapitał Ludzki", rok akad.: 2011/2012, 2012/2013
 • Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim, 2011/2012
 • Dotacja ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców/uczestników studiów doktoranckich, tytuł zadania: Wykorzystanie współczesnych metod teledetekcyjnych w badaniu zjawisk konwekcyjnych w atmosferze nad obszarem Polski", 2012/2013