Dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr

Stanowisko:

profesor UWr

E-mail:

maciej.kryza@uwr.edu.pl

Opis:
Zainteresowania naukowe:

Analizy przestrzenne, GIS;
Modelowanie numeryczne;
Ochrona atmosfery.

Doświadczenie naukowe:

26.08-15.09.2007, Centre for Ecology and Hydrology, Edynburg. Pobyt finansowany w ramach realizowanego grantu promotorskiego „Modelowanie pola opadu atmosferycznego w Polsce jako uwarunkowania procesu depozycji zanieczyszczeń” (4924/PB/IGRR/06, kierownik grantu: dr hab. prof. M. Dubicka). Rozwój polskiej wersji modelu FRAME.

17-22.06.2007, Summer School in Statistical Downscaling, Uniwersytet Łódzki. Udział finansowany przez organizatorów;

25.03-14.03.2007, KTH Sztokholm. Pobyt związany z realizacją projektu Natural resources information for the management of national parks in the Polish-Ukrainian boundary region of Bieszczady Mts., finansowanego przez Swedish Institute;

18.02-25.03.2007, Centre for Ecology and Hydrology, Edynburg. Pobyt finansowany w ramach realizowanego grantu promotorskiego „Modelowanie pola opadu atmosferycznego w Polsce jako uwarunkowania procesu depozycji zanieczyszczeń” (4924/PB/IGRR/06, kierownik grantu: dr hab. prof. M. Dubicka). Prace nad modelowaniem pola depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych dla Polski.

17-30.09.2006, Centre for Ecology and Hydrology, Edynburg, Szkocja. Pobyt naukowo-badawczy, praca z polską wersją modelu FRAME. Pobyt finansowany w ramach programu Young Scientists Programme, (British Council/MNiI);

Udział w Szkole Letniej „About Atmospheric Aerosols” organizowanej przez CESSAR. (Jastarnia, 17-21.06.2006);

Szwecja, Royal Institute of Technology w Sztokholmie, pobyt naukowo-badawczy, realizacja projektu Natural resources information for the management of national parks in the Polish-Ukrainian boundary region of Bieszczady Mts. (19.02-07.03.2006);

Miesięczny staż w Centre for Ecology and Hydrology, Edynburg, Szkocja. Pobyt naukowo-badawczy, praca z modelem FRAME, modelowanie transportu i przestrzennego rozkładu depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych dla Wlk. Brytanii. (20.06.2005 – 02.07.2005; 19.09.2005 – 02.10.2005);

Szwecja, Royal Institute of Technology w Sztokholmie, pobyt naukowo- badawczy, praca z systemem GIS GRASS i pakietem statystycznym R, przygotowywanie modelu terenu dla obszaru Karkonoszy, wielowymiarowa interpolacja elementów klimatu, praca nad DEM dla Karkonoszy, 06-17.XII.2004

Warsztaty GIS/GRASS prowadzone przez prof. F. Quiela z Royal Institute of Technology w Sztokholmie – Wrocław, 24-26.10.2002, 23-25.10.2003, 4-6.11.2004;

19-20.XI.2004. Seminarium naukowe „Metodyczne podstawy przeglądowej mapy topoklimatologicznej Polski”, IGiPZ PAN, Warszawa.

Publikacje:

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009: Application of a Lagrangian Model FRAME to Estimate Reduced Nitrogen Deposition and Ammonia Concentrations in Poland, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 357-366.

van Pul A., Reis S., Dore A.J., Xuejun L., Fagerli H., Geels C., Hertel O., Kruijt R.W, Kryza M., Bergström R., Vieno M., Smith R, Nemitz E., 2009: Modelling the National and Regional Transport and Deposition of Ammonia, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 411-424.

Dore A.J., Theobald M.R., Kryza M., Vieno M., Tang S.Y., Sutton M.A., 2008: Modelling the Deposition of Reduced Nitrogen at Different Scales in the United Kingdom, [in:] Borrego C., Miranda A.I. [eds.] Air Pollution Modeling and Its Application XIX, 127-135, doi: 10.1007/978-1-4020-8453-9_14

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., Twarowski R., 2008: Zastosowanie FRAME w modelowaniu koncentracji oraz depozycji związków siarki i azotu w Polsce, [w:] Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Konieczyński J. (red.), Zabrze 2008, 63-74.

Dore A.J., Kryza M., Vieno M., Sutton M.A., 2008: Modelling the contribution of SO2 and NOx emissions from international shipping to sulphur and oxidised nitrogen deposition in the United Kingdom, 11th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory, Cavtat, Croatia, October 2008, 98-102.

Kryza M., 2008: Application and validation of the residual kriging method for interpolation of the monthly precipitation in Poland, Annales of Geomatics – Roczniki Geomatyki VI(1), s. 107-113.

Kryza M., Blas M., Dore A.J., Sobik M., 2008: Modelling the long-range transport,concentrations and deposition of atmospheric pollutants in Poland: applications of the FRAME model, Proc. ECOpole 2008 s. 47-52.

Szymanowski M., Kryza M., Migała K., Sobolewski P., Kolondra L., 2008: Modelling and validation of the potential solar radiation for the Hornsund region – application of the r.sun model, Annales of Geomatics – Roczniki Geomatyki VI(2), s. 107-112

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2007: Wyznaczanie stęŜenia oraz depozycji NHx w Polsce przy uŜyciu modelu FRAME, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 7, z.2a (20), 219-230.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2007: Application of the FRAME model for estimation of yearly averaged concentration and deposition of atmospheric pollutants in Poland., 21st Conference on Informatics for Environmental Protection, ENVIROINFO 2007, Environmental Informatics and Systems Research, September 12-14 2007, Warsaw, Poland, 277-284.

Kryza M., Szymanowski M., 2006: Ocena wybranych metod interpolacji minimalnej temperatury powietrza, Annales UMCS, Sec. B, Vol. LXI, 227-235.

Kryza M., Blas M., Dore A.J., Sobik M., 2007: The application of the FRAME model for modelling concentrations and deposition of selected atmospheric pollutants and mapping the critical levels and loads exceedance for Poland, Proc. Bioclimatology and Natural Hazards, Zvolen-Polana 17-20.IX.2007.

Kryza M., Szymanowski M., Wieczorek M., 2007: Wybrane metody interpolacji w modelowaniu map ekstremalnej temperatury powietrza (na przykładzie południowo-zachodniej Polski), Przegl. Geofiz., LII, 1, 61-82.

Kryza M., Szymanowski M., 2006: Ocena wybranych metod interpolacji ekstremalnej temperatury powietrza, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Annales UMCS, Sec. B, Vol. LXI, 227-235

Kryza M., Wrona B., 2006: Zastosowanie krigingu resztowego w interpolacji przestrzennej dobowych sum opadów deszczu w zlewni górnej i środkowej Odry, Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych, Annales UMCS Sec. B, Vol. LXI, 236-241.

Szymanowski M, Kryza M., Wieczorek M., 2006: Problemy przestrzennej interpolacji danych, [w:] Główne problemy współczesnej kartografii: Świat techniki w kartografii (red. Pawlak W., Spallek W.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 60-77.

Szymanowski M., Kryza M., Smaza M., 2007: A GIS approach to spatialize selected climatological parameters for wine-growing in Lower Silesia, Poland, Proc. Bioclimatology and Natural Hazards, Zvolen-Polana 17-20 IX 2007, CD-ROM

Kryza M., 2006: Zastosowanie GIS do przestrzennego modelowania miesięcznych sum opadu atmosferycznego w Polsce, [w:] Migała K., Ropuszyński P. (red.), Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska, Wrocław 2006, 77 – 85.

Szymanowski M., Kryza M., 2006: Evaluation of selected spatialisation techniques in urban heat island estimation, 6th International Conference on Urban Climate Göteborg, Sweden, June 12th – 16th 2006, 435 – 438.

Kryza M., 2004: Przestrzenny rozklad minimalnej temperatury stycznia – modelowanie z wykorzystaniem GIS GRASS., Warsztaty Naukowe „Analizy przestrzenne w programie GRASS”, 04-06.11.2004 Wroclaw, s.17-25.

Kryza M., 2004: Tworzenie DEM ze zdigitalizowanych poziomic – przeglad metod dostepnych w GIS GRASS 5.3, Warsztaty Naukowe „Analizy przestrzenne w programie GRASS” 04-06.11.2004 Wroclaw s.11-17.

Kryza M., Sobik M., 2004: Regresyjny model rozkladu przestrzennego temperatury powietrza na Dolnym Slasku, Czasopismo Geograficzne t. 75 z. 3 s. 183-193.