Stężenia bioalergenów w powietrzu

Wykres przebiegu stężeń pyłku roślin; dane z automatycznego detektora SwisensPoleno Jupiter działającego w wersji testowej w Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław, ul. Kosiby 8

Komentarz do aktualnej sytuacji

Po wyjątkowo ciepłym początku kwietnia, teraz odczuwamy znaczące ochłodzenie. Taka sytuacja potrwa jeszcze co najmniej kilka dni, a nawet możliwe, że do końca kwietnia. Aktualnie w powietrzu dominuje pyłek dębu, średnie lub wysokie stężenie tego taksonu będzie utrzymywało się przez najbliższe dni. Należy pamiętać, że wciąż w powietrzu występuje niewielka ilość ziaren pyłku brzozy. Ze względu na wysoki potencjał alergiczny brzozy należy mieć to na uwadze. Powoli rozpoczyna się kwitnienie traw oraz sosny, jednak przez niesprzyjające warunki pogodowe, wysokie stężenia tych taksonów nie pojawią się w najbliższym czasie. [Data opracowania: 18.04.2024]

Studia w Zakładzie

W Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery prowadzimy nabór na 2-letnie studia magisterskie. Jesteśmy otwarci na kandydatów ze stopniem licencjata w zakresie m.in.: geografii, ochrony środowiska, geologii, matematyki, fizyki i chemii.

Należymy do grona najlepszych naukowych jednostek klimatologicznych w kraju. Na nasze osiągnięcia naukowe składają się sukcesy w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych (ponad 5 mln zł w ciągu ostatnich 5 lat), publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, współpraca badawcza z licznymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Wybierz studia u nas, jeśli chcesz studiować w gronie ambitnej, kompetentnej oraz otwartej na świat kadry nauczycieli akademickich oraz:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu zjawisk pogodowych, klimatu, ochrony atmosfery;
  • uzyskać doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej;
  • nauczyć się pracować z dużą ilością danych oraz tworzyć modele zjawisk przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych i czasowych;
  • uzyskać merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w służbie hydrometeorologicznej lub instytucjach i firmach zarządzających jakością powietrza oraz ochroną środowiska

Zapraszamy! Więcej informacji tutaj

Profil naukowy

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery jest częścią Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, funkcjonującego w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Wydział należy do najlepszych polskich ośrodków w dziedzinie Nauk o Ziemi. Za okres 2013-2016 uzyskał kategorię naukową A, ze względu na wysokie osiągnięcia i potencjał naukowy oraz praktyczne efekty prowadzonych badań.

Nasz zespół podejmuje zróżnicowaną tematykę badawczą, poczynając od charakterystyki klimatologicznej różnych obszarów w makro-, topo- oraz mikroskali, przez monitoring warstwy granicznej atmosfery, emisji pyłów i warunków biometeorologicznych, po modelowanie emisji, stężeń i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Zarówno w zakresie pomiarów, jak i modelowania zespół wykorzystuje nowoczesne metody i techniki badawcze. Dysponujemy m. in. bezzałogowym statkiem powietrznym oraz mobilną stacją pomiarową na platformie bezemisyjnego samochodu elektrycznego. Narzędzia te wykorzystywane są przede wszystkim w kampaniach pomiarowych związanych z oceną jakości powietrza atmosferycznego w różnych typach środowiska (obszary zurbanizowane, obszary podmiejskie, miejscowości podgórskie). Uzyskane wyniki służą jako dane referencyjne w modelowaniu meteorologicznym i jakości powietrza

Zaawansowane zadania obliczeniowe wykonujemy z pomocą wielordzeniowego klastra komputerowego, pozwalającego na efektywne wykonywanie obliczeń z zastosowaniem nowoczesnych metod modelowania. Powszechnie stosujemy narzędzia do analiz przestrzennych (m.in. GIS-GRASS, ArcGIS).

Zespół bierze udział w badaniach interdyscyplinarnych i współpracuje z ekspertami różnych dziedzin nauki. Pracujemy w terenie i laboratoriach komputerowych. Działamy na pograniczu różnych dziedzin, m.in. meteorologii i klimatologii, geoinformatyki, glacjologii, hydrologii, geomorfologii, biologii i chemii atmosfery.

Więcej informacji tutaj

Edukacja

Jednym z ważnych elementów działalności Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego jest działalność edukacyjna i popularyzacja wiedzy z meteorologii, klimatologii, ochrony atmosfery oraz tematów pokrewnych.

Prowadzone u nas od ponad siedemdziesięciu lat badania, dotyczące między innymi klimatu gór i obszarów polarnych, klimatu miasta, mikroklimatu jaskiń czy problematyki zanieczyszczeń powietrza, pozwoliły zgromadzić niezwykle ciekawe materiały, którymi chętnie się z Państwem podzielimy.

W ramach naszej oferty edukacyjnej prowadzimy zajęcia zarówno dla najmłodszych – przedszkolaków czy uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej – jak również bardziej specjalistyczne, tematyczne zajęcia dla młodzieży – uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz liceum. Prowadzimy również zajęcia dla dorosłych. Ponadto od wielu lat regularnie uczestniczymy w obchodach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, można u naz  również realizować zajęcia w ramach projektu Szkoła w Mieście. Corocznie, nasze zajęcia przyciągają ponad 2000 uczestników.

Zapraszamy na nasze zajęcia? Więcej szczegółów tutaj

Dane kontaktowe

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław

Telefony:
+48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98

E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ZKiOAUWr