Studia w Zakładzie

W Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery prowadzimy nabór na 2-letnie studia magisterskie. Jesteśmy otwarci na kandydatów ze stopniem licencjata w zakresie m.in.: geografii, ochrony środowiska, geologii, matematyki, fizyki i chemii.

Należymy do grona najlepszych naukowych jednostek klimatologicznych w kraju. Na nasze osiągnięcia naukowe składają się sukcesy w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych (ponad 5 mln zł w ciągu ostatnich 5 lat), publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, współpraca badawcza z licznymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Wybierz studia u nas, jeśli chcesz studiować w gronie ambitnej, kompetentnej oraz otwartej na świat kadry nauczycieli akademickich oraz:

  • poszerzyć wiedzę z zakresu zjawisk pogodowych, klimatu, ochrony atmosfery;
  • uzyskać doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej;
  • nauczyć się pracować z dużą ilością danych oraz tworzyć modele zjawisk przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych i czasowych;
  • uzyskać merytoryczne i praktyczne przygotowanie do pracy w służbie hydrometeorologicznej lub instytucjach i firmach zarządzających jakością powietrza oraz ochroną środowiska

Zapraszamy! Więcej informacji tutaj

Profil naukowy

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery jest częścią Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, funkcjonującego w ramach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr. Wydział należy do najlepszych polskich ośrodków w dziedzinie Nauk o Ziemi. Za okres 2013-2016 uzyskał kategorię naukową A, ze względu na wysokie osiągnięcia i potencjał naukowy oraz praktyczne efekty prowadzonych badań.

Nasz zespół podejmuje zróżnicowaną tematykę badawczą, poczynając od charakterystyki klimatologicznej różnych obszarów w makro-, topo- oraz mikroskali, przez monitoring warstwy granicznej atmosfery, emisji pyłów i warunków biometeorologicznych, po modelowanie emisji, stężeń i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Zarówno w zakresie pomiarów, jak i modelowania zespół wykorzystuje nowoczesne metody i techniki badawcze. Dysponujemy m. in. bezzałogowym statkiem powietrznym oraz mobilną stacją pomiarową na platformie bezemisyjnego samochodu elektrycznego. Narzędzia te wykorzystywane są przede wszystkim w kampaniach pomiarowych związanych z oceną jakości powietrza atmosferycznego w różnych typach środowiska (obszary zurbanizowane, obszary podmiejskie, miejscowości podgórskie). Uzyskane wyniki służą jako dane referencyjne w modelowaniu meteorologicznym i jakości powietrza

Zaawansowane zadania obliczeniowe wykonujemy z pomocą wielordzeniowego klastra komputerowego, pozwalającego na efektywne wykonywanie obliczeń z zastosowaniem nowoczesnych metod modelowania. Powszechnie stosujemy narzędzia do analiz przestrzennych (m.in. GIS-GRASS, ArcGIS).

Zespół bierze udział w badaniach interdyscyplinarnych i współpracuje z ekspertami różnych dziedzin nauki. Pracujemy w terenie i laboratoriach komputerowych. Działamy na pograniczu różnych dziedzin, m.in. meteorologii i klimatologii, geoinformatyki, glacjologii, hydrologii, geomorfologii, biologii i chemii atmosfery.

Więcej informacji tutaj

Edukacja

Jednym z ważnych elementów działalności Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGiRR Uniwersytetu Wrocławskiego jest działalność edukacyjna i popularyzacja wiedzy z meteorologii, klimatologii, ochrony atmosfery oraz tematów pokrewnych.

Prowadzone u nas od ponad siedemdziesięciu lat badania, dotyczące między innymi klimatu gór i obszarów polarnych, klimatu miasta, mikroklimatu jaskiń czy problematyki zanieczyszczeń powietrza, pozwoliły zgromadzić niezwykle ciekawe materiały, którymi chętnie się z Państwem podzielimy.

W ramach naszej oferty edukacyjnej prowadzimy zajęcia zarówno dla najmłodszych – przedszkolaków czy uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej – jak również bardziej specjalistyczne, tematyczne zajęcia dla młodzieży – uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz liceum. Prowadzimy również zajęcia dla dorosłych. Ponadto od wielu lat regularnie uczestniczymy w obchodach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, można u naz  również realizować zajęcia w ramach projektu Szkoła w Mieście. Corocznie, nasze zajęcia przyciągają ponad 2000 uczestników.

Zapraszamy na nasze zajęcia? Więcej szczegółów tutaj

Dane kontaktowe

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław

Telefony:
+48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98

E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/ZKiOAUWr