PDF Drukuj Email
 

Rekrutacja na rok 2016/2017


 

 STUDIA PODYPLOMOWE

„Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza”


Szczegółowe informacje tutaj

 

 

Organizatorem studiów jest Uniwersytet Wrocławski, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

wraz z firmą Atmoterm S.A. z Opola

 


 

 

Wprowadzenie w życie przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2008/50/WE CAFE, obliguje do tworzenia i wprowadzania w życie programów naprawczych w strefach, gdzie poziom zanieczyszczeń przekracza wielkości dopuszczalne. Poprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością powietrza w każdej skali przestrzennej wymaga zapewnienia odpowiedniej i wiarygodnej informacji. Oprócz odpowiedniej jakości systemu monitoringu konieczne jest wzmocnienie w zakresie danych emisyjnych i narzędzi modelowania umożliwiających analizy przestrzenne i optymalizację działań naprawczych.

Wymaganiom stawianym samorządom oraz jednostkom związanym z ochroną powietrza wychodzą naprzeciw tworzone studia podyplomowe z zakresu „Ochrony Atmosfery i Zarządzania Jakością Powietrza”.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych „Ochrona Atmosfery i Zarządzanie Jakością Powietrza” jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu zarządzania jakością powietrza na poziomie przedsiębiorstwa i administracji państwowej różnych szczebli.

 

Słuchacze studiów uzyskają wiedzę na temat procedur i dokumentów, zgodnych ze standardami i strategią Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi (np. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. art.7). Ważnym elementem kształcenia będzie zapoznanie z istotnymi w analizach jakości powietrza zagadnieniami z zakresu meteorologii i fizyki atmosfery, narzędziami informatycznymi (m.in. technikami GIS) ułatwiających zarządzanie środowiskiem, w tym modelami rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, czy systemami inwentaryzacji zanieczyszczeń.

Uczestnicy studiów

Studia adresowane są do pracowników administracji terenowej, pracowników działów inwestycyjnych i ochrony środowiska wszystkich przedsiębiorstw oraz osób przygotowujących się do objęcia stanowisk odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków środowiskowych, a także osób chcących podnieś swoje kompetencje w zakresie przeprowadzania Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Organizacja zajęć

Studia rozpoczynają się w październiku 2016r.

Czas trwania: 2 semestry w wymiarze 200 godzin wykładów i ćwiczeń kameralnych, pogrupowanych w 4 moduły tematyczne.

Każdy z przedmiotów zakończony będzie zaliczeniem.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota – niedziela), średnio dwa razy w miesiącu na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

 

Terminy zjazdów: zjazdy odbywają się przeciętnie co dwa tygodnie

Zaliczenie studiów

Słuchacze studiów realizują program zatwierdzony przez władze UWr. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest pozytywne zaliczenie realizowanych przedmiotów, udział w 80% zajęć oraz zdanie egzaminu końcowego.

Program studiów

Program studiów składa się z 4 modułów tematycznych obejmujących łącznie 200 godzin zajęć (w tym 102 ćwiczeń i 98 wykładów) - zarys treści programowych w załączniku:

Tytuł Modułu

Tytuł wykładu

 


Atmosfera i jej zanieczyszczenia - wprowadzenie do problematyki.

Meteorologia z elementami fizyki atmosfery

Zanieczyszczenia powietrza

SEMESTR zimowy

Emisja zanieczyszczeń i monitoring środowiska atmosferycznego

Monitoring powietrza

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń

Metody GIS (System Informacji Geograficznej) w analizie emisji zanieczyszczeń

Modelowanie zanieczyszczeń powietrza

Modelowanie stężenia i depozycji zanieczyszczeń

Modele Pasquilla w praktyce ochrony powietrza

SEMESTR

letni

Zarządzanie jakością powietrza

Regulacje prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza

System SOZAT (informatyczny system zarządzania danymi środowiskowymi) w ochronie powietrza

Instrumenty zarządzania jakością powietrza

Seminarium

 

Rekrutacja 2015/2016

Dokumenty można przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Dokumenty są przyjmowane w okresie od 01.09.2016r. do 25.09.2016r.

liczba miejsc: 22, minimalna liczba osób umożliwiająca uruchomienie studiów 18.

Rezerwacji miejsc można dokonać mailowo, przysyłając podanie oraz kwestionariusz osobowy (załącznik) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  1. Posiadanie wykształcenia wyższego, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
  2. Przesłanie karty zgłoszenia oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • odpis/ksero dyplomu/zaświadczenia ukończenia studiów (z oryginałem do wglądu w dniu rozpoczęcia studiów),
  • kwestionariusz osobowy (załącznik)
  • podpisane zobowiązanie do terminowego regulowania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych (załącznik)
  • kserokopię dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 42 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
  • dowód wniesienia opłaty za studia (po ostatecznym ustaleniu listy osób przyjętych na studia).
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
 

Kontakt

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery
ul. Kosiby 6/8, 51-621 Wrocław
Telefony:
+48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax:
+48-71-372-94-98
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kierownik studiów:

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

Tel: +48-71-372-94-97 w. 203

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Koszt

3900 PLN (możliwość płatności w dwóch ratach)


Partnerzy

Współorganizatorem studiów jest firma ATMOTERM S.A. z Opola działająca od ponad 30 lat na rynku polskim i europejskim, posiadająca bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie ochroną środowiska oraz w zakresie doradztwa, szkoleń i konsultingu związanego z ochroną środowiska.

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariusz.pdf)kwestionariusz.pdf[Niezbędne formularze i kwestionariusze]95 Kb
Pobierz plik (zobowiazanie.pdf)zobowiazanie.pdf[Niezbędne formularze i kwestionariusze]19 Kb
Pobierz plik (podanie.doc)podanie.doc[Podanie o przyjęcie na studia]25 Kb
Pobierz plik (sylabusyOAiZJP.pdf)sylabusyOAiZJP.pdf[zarys treści programowych]74 Kb
Zmieniony: Środa, 22 Czerwiec 2016 10:52