Wybrane publikacje PDF Drukuj Email

Najważniejsze publikacje w latach 2008 - 2011

Podręczniki
 • Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011, Powietrze. Przewodnik po projektach edukacyjnych, (red.) Migała K., Tarka R., „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: 128s.
 • Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011, Powietrze. Eksperymenty z trzema żywiołami, (red.) Migała K., Tarka R., „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: 104s.
 • Domrat D., Drzeniecka – Osiadacz A., Migała K., Sikora S., Sawiński T., 2011, Powietrze. Zabawy z trzema żywiołami, (red.) Migała K., Tarka R., „Projekt Ekologia”  Uniwersytet Wrocławski: 72s.
Monografie
 • Dore A.J., Kryza M., Hallsworth S., Matejko M., Vieno M., Hall J., van Oijen M., Zhang Y., Smith R., Sutton M., 2009, Modelling the deposition and concentration of long range air pollutants: final report, DEFRA Report, pp. 65
 • Kowalska A., Latocha A., Marszałek H., Pereyma J. (red.) 2008, Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wyd. GAJT, Wrocław, 236s.
 • Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009, Modelling the concentration and deposition o fair pollutants in Poland with the FRAME model. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 12, Wrocław 2009, ISBN 978-83-928193-7-0, pp 94.
 • Netzel P. (red), 2011, Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS. Rozprawy Naukowe Instytutu  Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 15:  96s.
 • Strug K., 2011, Klimatyczne uwarunkowania rozwoju zjawisk lodowych w jaskiniach o odmiennych cechach środowiska. Rozprawy NaukoweInstytutu  Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 18:  s. 163.
Rozdziały w monografiach
 • Dore A.J., Theobald M.R., Kryza M., Vieno M., Tang S.Y., Sutton M.A., 2008, Modelling the Deposition of Reduced Nitrogen at Different Scales in the United Kingdom, [in:] Borrego C., Miranda A.I. [eds.] Air Pollution Modeling and Its Application XIX, 127-135, doi: 10.1007/978-1-4020-8453-9_14.
 • Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009, Application of a Lagrangian Model FRAME to Estimate Reduced Nitrogen Deposition and Ammonia Concentrations in Poland, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 357-366.
 • Van Pul A., Reis S., Dore A.J., Xuejun L., Fagerli H., Geels C., Hertel O., Kruijt R.W, Kryza M., Bergström R., Vieno M., Smith R, Nemitz E., 2009, Modelling the National and Regional Transport and Deposition of Ammonia, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 411-424.
 • Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009, Application of a Lagrangian Model FRAME to Estimate Reduced Nitrogen Deposition and Ammonia Concentrations in Poland, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 357-366.
 • Matejko M., Dore A.J., Dore C., Błaś M., Kryza M., Smith R., Fowler D., 2009, The role of meteorological factors on year to year variability of nitrogen and sulphur in the UK, Air Pollution XVII, WIT press, 51-61.
 • Sobik M., Błaś M., 2010, Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne, [w:] Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki (red.) Migoń P., Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 14, Wrocław 2010, ISBN 978-83-62673-00-1, 35-80.
Artykuły
 • Araźny A., Migała K., Sikora S., Budzik T., 2010, Meteorological and biometeorological conditions in the Hornsund area (Spitsbergen) during the warm season. Polish Polar Research 31, 3: 217–238.
 • Białobrzeska M., Kryza M., Szymanowski M., 2010, Thermal suitability of poland for wine-growing in extreme years in comparison to other central european countries, ActaAgrophysica 2010(6), 34-44.
 • Błaś M., Cichała-Kamrowska K., Sobik M., Polkowska Ż., Namieśnik J., 2010, Conditions controlling atmospheric pollutant deposition via snowpack. Environmental Reviews, 18, 87-114, DOI: 10.1139/A10-003.
 • Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Klimaszewska K., Nowiński K., Namieśnik J., 2010, Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland, Atmospheric Research, 95, 455-469, DOI: 10.1016/j.atmosres.2009.11.008.
 • Błaś M., Sobik M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Namieśnik J., 2011, Water and chemical properties of hydrometeors over Central European mountains, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-011-0359-2.
 • Dore A.J., Kryza M., Hall J., Hallsworth S., Keller V.J.D., Vieno M., Sutton M., 2011, The Influence of Model Grid Resolution on Estimation of National Scale Nitrogen Deposition and Exceedance of Critical Levels. Biogeosciences Discussion 8, 12079-12112 doi:10.5194/bgd-8-12079-2011.
 • Dore A.J., Kryza M., Vieno M., Sutton M.A., 2008, Modelling the contribution of SO2 and NOx emissions from international shipping to sulphur and oxidised nitrogen deposition in the United Kingdom, 11th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory, Cavtat, Croatia, October 2008, 98-102.
 • Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., 2011, Climatic system of the Dobšinská Ice Cave, Proceedings of the 6th Congress International Show Caves Associations, LiptovskýMikuláš: 85-97.
 • Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2010, Fine-resolution modeling of concentration and deposition of nitrogen and sulphur compounds for Poland – application of the FRAME model, Archives of Environmental Protection 36(1), 49-62.
 • Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2010, National scale modelling of the concentration and deposition of reduced nitrogen and its application to Poland, Ecological Chemistry and Engineering S. Vol. 17, No. 2, 53-68.
 • Kryza M., Szymanowski M., Migała K., 2011, Zastosowanie modelu r.sun do określenia dobowych sum promieniowania rzeczywistego na Lodowcu Werenskiolda, SW Spitsbergen. Prace i Studia Geograficzne, 47: 435–442.
 • Kryza M., Szymanowski M., Migała K., Pietras M., 2010, Spatial information on total solar radiation: Application and evaluation of the r.sun model for the Wedel Jarlsberg Land, Svalbard, Polish Polar Research, 31, 1: 17-32.
 • Kryza M., Werner M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2010, The effect of emission from coal combustion in nonindustrial sources on deposition of sulfur and oxidized nitrogen in Poland. Journal of the Air & Waste Management Association 60, 856-866, DOI: 10.3155/1047-3289.60.7.856.
 • Matejko M., Dore A.J., Dore C., Błaś M., Kryza M., Smith R., Fowler D., 2009, The role of meteorological factors on year to year variability of nitrogen and sulphur in the UK, Air Pollution XVII, WIT press 51-61.
 • Matejko M., Dore A.J., Hall J., Dore C.J., Błaś M., Kryza M., Smith R., Fowler D., 2009, The influence of long term trends in pollutant emissions on deposition of sulphur and nitrogen and exceedance of critical loads in the United Kingdom, Environmental Science and Policy 12(7), 882-896.
 • Migała M., Nasiółkowski T., Pereyma J., 2008, Topoclimatic conditions in the Hornsund area (SW Spitsbergen) during the ablation season 2005, Polish Polar Research, vol. 29, no 1, pp.73 – 91.                              
 • Netzel P., Drzeniecka-Osiadacz A., Ślopek, J., 2011, Mobile SODAR measurements as a source of information about spatial variability of nocturnal thermal inversion height, Urban Remote Sensing Event (JURSE), 2011 Joint, 141 – 144, DOI: 10.1109/JURSE.2011.5764739.
 • Sobik M., Polkowska Ż., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J., 2009, Wykorzystanie różnych form opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach geograficznych Polski, część III – szron i sadź. EcologicalChemistry and Engineering S, Vol. 16, No. S1, 81-105.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2008, GIS application for the spatial interpolation of the urban heat island in Wrocław, Poland [w:] Kłysik K.,Wibig J., Fortuniak K. (red.) Klimatibioklimatmiast, Wyd. Uniw.Łódzkiego, 21-34.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2009, GIS-based techniques for urban heat island spatialization, Climate Research doi: 10.3354/cr00780.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2009, GIS-based techniques for urban heat island spatialization, Climate Research, 38, 171-187.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2009, Zastosowanie regresji ważonej geograficznie do modelowania miejskiej wyspy ciepła we Wrocławiu, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20, 407-419.
 • Szymanowski M., Kryza M., 2010, Przestrzenna interpolacja temperatury powietrza we Wrocławiu z zastosowaniem lokalnych i globalnych modeli regresji [w:] Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje (red.) E. Bednorz, L. Kolendowicz, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 16, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 189-202.
 • Szymanowski M., Kryza M., Migała K., Sobolewski P., Kolondra L., 2008, Modelling and validation of the potential solar radiation for the Hornsund region – application of the r.sun model, Annales of Geomatics – RocznikiGeomatyki VI(2), s. 107-112
 • Werner M., Kryza M., Dore A.J., Błaś M., Hallsworth S., Vieno M., Tang S., Smith R., 2010, Modelling of base cation emissions, concentrations and deposition in the UK, Atmospheric Chemistry and Physics – Discussion 10, 21989 – 22018 doi:10.5194/acpd-10-21989-2010.
Varia
 • Migała K., Pereyma J., Piasecki J. (red.), 2011, Magiczne miejsce – Baranówka. Zbiór wspomnień w 40-lecie Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego. Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr: s.256.

 
 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl