mgr Magdalena Korzystka-Muskała PDF Drukuj Email

 

Stanowisko:

doktorantka 

E-mail:

Opis:

Praca doktorska: Środowiskowe uwarunkowania ustroju termicznego
w jaskiniach

Promotor: dr hab. Krzysztof Migała, prof. UWr

Promotor pomocniczy: dr Tymoteusz Sawiński

Zainteresowania naukowe:

  • klimat jaskiń i obszarów krasowych
  • bilans energetyczny jaskiń
  • wymiana powietrza w systemach jaskiniowych
  • metodyka pomiarów speleoklimatologicznych
  • ochrona środowiska jaskiniowego
  • zjawiska krasowe 
Publikacje:

Muskała P., Migała K., Korzystka M., Piasecki J., 2013, Próba analizy związku opadów o dużych sumach dobowych z cyrkulacją atmosferyczną na wybranych stacjach Arktyki Atlantyckiej w okresie 1981-2010, Problemy Klimatologii Polarnej, 23, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, s. 107-120
Wersja PDF

Hebelka J., Rožnovský J. (eds) oraz zespół autorów: Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Středová H., Fukalová P., Středa T., Lejska S., Litschmann T., 2011, Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických podmínkách ve zpřístupněných jeskyních České republiky - Závěrečná zpráva projektu SP/2d5/07, Program výzkum a vývoj, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Acta Speleologica, 2/2011, 290 s., monografia

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., 2011, Przychód wody atmosferycznej w dolinie górnej Kleśnicy (Masyw Śnieżnika), materiały konferencyjne: Konferencja Naukowa z okazji 30-tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Stara Morawa, s. 129-141

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., 2011, Climatic system of the Dobšinská Ice Cave, Proceedings of the 6th Congress International Show Caves Associations, Liptovský Mikuláš, s. 85-97
Wersja PDF

Józefczyk M., Korzystka M., Migała K., Piasecki J., 2010, Pierwsza polska wyprawa na Grenlandię 1937 roku - Wyniki pomiarów meteorologicznych Stanisława Siedleckiego i Alfreda Jahna, Problemy Klimatologii Polarnej, 20, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, s. 171-181
Wersja PDF

Referaty i postery:

Korzystka M., Sawiński T., Zelinka J., Piasecki J., Spatial distribution of air temperature inside Domica Cave (Slovak Karst, Slovakia) – first approach, poster, 9. Naukowa Konferencja Research, protection and utilization of Caves (Výskum, využívanie a ochrana jaskýň) – 23-26.09.2013, Liptovská Sielnica (Słowacja)

Korzystka M., Sawiński T., Zelinka J., Piasecki J., Climatic effect of environmental modifications in entrance area of Dobšinská Ice Cave (Slovak Paradise, Slovakia) – the latest results, referat, 9. Naukowa Konferencja Research, protection and utilization of Caves (Výskum, využívanie a ochrana jaskýň) – 23-26.09.2013, Liptovská Sielnica (Słowacja); referat wygłoszony osobiście

Drzeniecka-Osiadacz A., Korzystka M., Krynicka J., Modzel P., Muskała P, Sawiński T., Zjawiska pogodowe w Twojej filiżance, czyli meteorologia dla każdego, referat, XIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki – 19-21.06.2013, Poznań

Sawiński T., Korzystka M., Piasecki J., Systemy monitoringowe w badaniach klimatu jaskiń, referat, Seminarium Stowarzyszenia Klimatologów Polskich pt. Monitoring klimatu - metody i opracowania 14.06.2013, Warszawa

Muskała P., Migała K., Korzystka M., Piasecki J., Opady ekstremalne w Arktyce atlantyckiej w kontekście cyrkulacji atmosferycznej, referat, XXIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej 9-10.05.2013, Gdynia

Piasecki J., Migała K., Korzystka M., Sawiński T., Muskała P., First Polish scientific expedition to Greenland in 1937, poster, The Arctic Science Summit Week 2013 – 13-19.04.2013, Kraków

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., Human impact on the ice cave climatic environment - case study from entrance area of the Dobšinská Ice Cave, referat, 5th International Workshop on Ice Caves – 16-23.09.2012, Barzio (LC), Valsassina, Grigna (Włochy); referat wygłoszony osobiście

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., “Chimney effect” and its influence on the thermal conditions of the Dobšinská Ice Cave, referat, 5th International Workshop on Ice Caves – 16-23.09.2012, Barzio (LC), Valsassina, Grigna (Włochy)

Hebelka J., Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., Selected aspects of human impact on the show caves microclimate, referat, Konferencja Naukowa Public recreation and landscape protection – hand in hand… 2-4.05.2012, Křtiny (Czechy); referat wygłoszony osobiście

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., Underground „glaciation” – a case study from Dobšinská Ice Cave (Slovakia), poster, Workshop on the Dynamics and Mass Budget of the Arctic Glaciers & the IASC Network on Arctic Glaciology Annual Melting – 10-13.01.2012, Zieleniec

Hebelka J., Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Thermal impact of flowing water on the climatic conditions inside Punkva Caves - preliminary results, referat, 8. Naukowa Konferencja Výskum, využívanie a ochrana jaskýň – 3-6.10.2011, Demänovská Dolina (Słowacja); referat wygłoszony osobiście

Hebelka J., Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., Characteristics of air temperature variations inside selected caves in Slovak Republic, Czech Republic and Poland, referat, 8. Naukowa Konferencja Výskum, využívanie a ochrana jaskýň – 3-6.10.2011, Demänovská Dolina (Słowacja)

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Przychód wody atmosferycznej w dolinie górnej Kleśnicy (Masyw Śnieżnika), referat, Konferencja Naukowa z okazji 30-tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego – 29-30.09.2011, Stara Morawa

Korzystka M., Badania klimatu jaskiń, referat, I Międzynarodowe Seminarium Studenckie „Some aspects of geoscience in Polish and Ukrainian students’ research projects” – 14-15.05.2011, Wrocław; referat wygłoszony osobiście

Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Zelinka J., Climatic system of Dobsinska Ice Cave – relation between air exchange and termal – humidity conditions inside the icy part of the cave, poster, 6. Międzynarodowy Kongres organizacji ISCA (International Show Cave Association) – 18-23.10.2010, Demänovská Dolina (Słowacja)

Józefczyk M., Korzystka M., Migała K., Piasecki J., Pierwsza polska wyprawa na Grenlandię w 1937 roku. Wyniki pomiarów meteorologicznych Stanisława Siedleckiego i Alfreda Jahna, referat, Seminarium Klimatologii Polarnej – 7-8.05.2010, Toruń

Hebelka J., Korzystka M., Piasecki J., Sawiński T., Punkva Cave thermal – circulation system, referat, Konferencji VII Scientific Conference “Resarch, Utilization and Protection of Caves (Výskum, využívanie a ochrana jaskýň) – 10-13.11.2009, Smolenice (Słowacja)

Udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, warsztatach:

Kurs auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania Środowiskowego – 29.11-01.12.2013, Wrocław (Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001)

9. Naukowa Konferencja Research, protection and utilization of Caves (Výskum, využívanie a ochrana jaskýň) – 23-26.09.2013, Liptovská Sielnica (Słowacja)

XIII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki – 19-21.06.2013, Poznań

XXIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej – 9-10.05.2013, Gdynia

5th International Workshop on Ice Caves – 16-23.09.2012, Barzio (LC), Valsassina, Grigna (Włochy)

Konferencja Naukowa Public recreation and landscape protection – hand in hand… – 2-4.05.2012, Křtiny (Czechy)

Seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” – 27.10.2011, Warszawa

Seminarium z okazji 40-lecia Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie – 21.10.2011, Wrocław

8. Naukowa Konferencja Výskum, využívanie a ochrana jaskýň – 3-6.10.2011, Demänovská Dolina (Słowacja)

Konferencja Naukowa z okazji 30-tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego – 29-30.09.2011, Stara Morawa

I Międzynarodowe Seminarium Studenckie „Some aspects of geoscience in Polish and Ukrainian students’ research projects” – 14-15.05.2011, Wrocław

Działalność popularyzująca naukę:

XVI Dolnośląski Festiwal Nauki - prowadzenie warsztatów popularnonaukowych (09.2013, Wrocław)

XV Dolnośląski Festiwal Nauki - prowadzenie warsztatów popularnonaukowych (09.2012, Wrocław; 10.2012, Ząbkowice Śląskie)

XIV Dolnośląski Festiwal Nauki - prowadzenie warsztatów popularnonaukowych  (09.2011, Wrocław)

XIII Dolnośląski Festiwal Nauki - prowadzenie warsztatów popularnonaukowych (09.2010, Wrocław)

Projekt edukacyjny Fundacji "Uniwersytet Dzieci" - prowadzenie warsztatów popularnonaukowych

2013 - szkolenie z zakresu przygotowania oraz prezentowania doświadczeń pokazowych z fizyki