Tematyka badawcza Zakładu PDF Drukuj Email

Temat statutowy: Klimat lokalny i konsekwencje oddziaływania na środowisko, obejmujący m.in. badania w zakresie:
 • ocena ilościowa i jakościowa chemizmu opadów i osadów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów górskich 
 • wpływ czynników klimatycznych na stabilizację ekosystemów górskich
 • modelowanie emisji i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w skali regionalnej i kraju (rozwój i aplikacje modelu FRAME oraz modelu WRF)
 • przestrzenne analizy i modelowanie warunków klimatycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik pomiarowych i narzędzi GIS
 • monitoring warstwy granicznej atmosfery, emisji pyłów i warunków biometeorologicznych we Wrocławiu
 • dynamika procesów klimatycznych w systemach jaskiń o odmiennych cechach środowiska
 • wpływ klimatu na środowisko obszarów polarnych 
 • tendencje zmian klimatu Polski, Europy i stref polarnych

Infrastruktura pomiarowo – badawcza

Obserwatorium Meteorologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, które funkcjonuje od 1946 roku, kontynuuje jedną z najdłuższych serii pomiarowych w Europie Środkowej, rozpoczętą na Uniwersytecie Wrocławskim w 1791. Z historyczną serią danych Obserwatorium wybitnie reprezentuje cechy klimatu dużej aglomeracji miejsko-przemysłowej. W 1984 r. włączono w badania pionowej struktury warstwy granicznej atmosfery technikę sondażu akustycznego, a w 1997 r. rozszerzono pomiary o sieć automatycznych stacji meteorologicznych. W efekcie stworzono rozbudowany system pomiarowy, który coraz bardziej służy badaniom o charakterze aplikacyjnym. Bieżące dane pomiarowe udostępniane są do użytku publicznego w serwisie internetowym a dla instytucji i urzędów samorządu terytorialnego redagowany jest comiesięczny biuletyn meteorologiczny.

Karkonoska Stacja Meteorologiczna (dawniej: Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Szrenicy) funkcjonuje od 1957 roku i jest jedyną w Sudetach stacją badawczą zlokalizowaną w piętrze subalpejskim. Prowadzone są stałe obserwacje i badania meteorologiczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów bilansu wodnego i zakwaszenia atmosfery. Wieloletnia seria pomiarów jest zarchiwizowana w bazie danych Zakładu. Stacja służy celom dydaktycznym dla studentów geografii i ochrony środowiska.

Stacja Polarna  im. Stanisława Baranowskiego (Baranówka - Werenhus) na przedpolu lodowca Werenskiolda (Ziemia Wedel-Jarlsberga, Spitsbergen Zachodni) istnieje od 1971 roku. Stanowi ona bazę wypraw geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W oparciu o Stację prowadzone są badania klimatologiczne, glacjologiczne, geomorfologiczne i geologiczne na lodowcu Werenskiolda i w jego otoczeniu rozpoczęte w 1957 r. w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego (1957-1958) przez Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr. Stacja jest jednostką ogólno-instytutową Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

Klaster obliczeniowy i pracownia komputerowa

W Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery funkcjonuje mały klaster obliczeniowy (32 procesory), pozwalający m.in. na pracę z modelami meteorologicznymi (np. WRF) i dyspersji zanieczyszczeń (np. FRAME). Klaster korzysta z dwóch macierzy dyskowych o łącznej pojemności 32Tb i jest wyposażony m.in. w kompilatory C oraz Fortran (m.in. Intel, PGI). Zaznaczyć należy, że Zakład od 2011 korzysta także z mocy obliczeniowych udostępnianych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomuterowe (klaster Supernowa: http://www.kdm.wcss.wroc.pl).

Dydaktyczna pracownia komputerowa wyposażona jest w 12 stanowisk oraz serwer do przechowywania danych. Pracownia bazuje w całości na oprogramowaniu OpenSource, min. na systemie operacyjnym Linux, programach GIS GRASS, Quantum GIS, Geoserver oraz pakiecie statystycznym R.

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Biblioteka (jako część Biblioteki Uniwersyteckiej) obejmuje zbiory z zakresu meteorologii, klimatologii, ochrony atmosfery, w tym archiwalia w postaci biuletynów meteorologicznych i map synoptycznych. Według stanu z 2011 roku biblioteka zawiera 7071 woluminów książek oraz 7720 woluminów czasopism. Liczba zbiorów specjalnych obejmuje 2294 jedn. inw. Prenumerowanych jest 11 czasopism, w tym 5 zagranicznych.

Partnerzy wiodący we współpracy

 • Centrum Ekologii i Hydrologii w Edynburgu, UK
 • Urząd Jaskiń Morawskiego Krasu (Czechy) i Urząd Jaskiń Słowackich
 • Katedra Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
 • Karkonoski Park Narodowy
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Ochrony Środowiska (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) 
 • Firma ATMOTERM S.A. Opole (partner merytoryczny studiów podyplomowych)

 

 

 

 

 

 
 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl