dr Mieczysław Sobik PDF Drukuj Email

 

Stanowisko:

adiunkt

E-mail:

Opis:

 

Zainteresowania naukowe:
Klimat obszarów górskich.
Ochrona atmosfery.
 

Publikacje:

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009: Application of a Lagrangian Model FRAME to Estimate Reduced Nitrogen Deposition and Ammonia Concentrations in Poland, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 357-366.

Błaś M., Sobik M., Twarowski R., 2008: Changes of cloud water chemical compositions in the Western Sudety Mountains, Poland, Atmospheric Research, Vol. 87, 224-231.

Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Godek M., 2008: Pollutant deposition via snowpack in the context of granite buffering capacity, Western Sudetes, Poland, [in:] Environment and Geoscience: Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'08), Malta, September, 11-13, 2008 / eds: A. de Santis, R. Baker [et al.], WSEAS Press 2008. - (Energy and Environmental Engineering Series, 193-198.

Polkowska Ż., Błaś M., Sobik M., Klimaszewska K., Małek S., Namieśnik J., 2008: Wykorzystanie różnych form opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach geograficznych Polski, Część II, Rosa, Ecological chemistry and engineering S, Vol. 15, No. 4: 530-559.

Klimaszewska K., Sârbu C., Polkowska Ż., Błaś M., Sobik M., Namieśnik J., 2008: Rime samples characterization and comparison using classical and fuzzy principal components analysis, Central European Journal of Chemistry, Vol. 6, Issue: 2, 208-215.

Polkowska Ż., Błaś M., Klimaszewska K., Sobik M., Małek S., Namieśnik J., 2008: Chemical Characterization of Dew Water Collected in Different Geographic Regions of Poland, Sensors, 8(6), 4006-4032.

Polkowska Ż., Sobik M., 2008: Chemistry of non-precipitation components of wet deposition with Poland as an example., [in:] J. Krope, L. Garbai, D. Kozic, G. Goricanec, I. Sakellaris (eds), Energy and Environment III, Proceedings of the 3rd IASME/WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT(EE'08), University of Cambridge, Cambridge, UK, February 23-25, 2008, 349-354.

Sobik M., Błaś M., 2008: Natural and Human Impact on Pollutant Deposition in Mountain Ecosystems with the Sudetes as an Example, [in:] Energy and Environment III, Proceedings of the 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'08) University of Cambridge, Cambridge, UK, February 23- 25, 355-359.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., Twarowski R., 2008: Zastosowanie FRAME w modelowaniu koncentracji oraz depozycji związków siarki i azotu w Polsce, [w:] Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Konieczyński J. (red.), Zabrze 2008, 63-74.

Sobik M., Błaś M., 2008: Znaczenie klimatu dla funkcjonowania ekosystemow leśnych Karkonoszy, [w]:Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowy, KPN Jelenia Góra, Wyd. ARGI Wrocław: 17-28.

Kryza M., Blas M., Dore A.J., Sobik M., 2008: Modelling the long-range transport,concentrations and deposition of atmospheric pollutants in Poland: applications of the FRAME model, Proc. ECOpole 2008 s. 47-52.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2007: Wyznaczanie stęŜenia oraz depozycji NHx w Polsce przy uŜyciu modelu FRAME, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 7, z.2a (20), 219-230.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2007: Application of the FRAME model for estimation of yearly averaged concentration and deposition of atmospheric pollutants in Poland., 21st Conference on Informatics for Environmental Protection, ENVIROINFO 2007, Environmental Informatics and Systems Research, September 12-14 2007, Warsaw, Poland, 277-284.

Kryza M., Blas M., Dore A.J., Sobik M., 2007: The application of the FRAME model for modelling concentrations and deposition of selected atmospheric pollutants and mapping the critical levels and loads exceedance for Poland, Proc. Bioclimatology and Natural Hazards, Zvolen-Polana 17-20.IX.2007.

Sobik M., 2005: Klimat, [w] J. Fabiszewski (ed.) “Przyroda Dolnego Śląska”, PAN oddz. Wrocław, 39-57.

Urban G., Sobik M., Błaś M., 2005: Bezpośrednie i pośrednie znaczenie klimatu w funkcjonowaniu ekosytemów leśnych Gór Izerskich., Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska; Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego; Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji; Bibliteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005; 575-586.

Sobik M., Miszuk B., 2005: Zróżnicowanie temperatury powietrza w Górach Bystrzyckich w sezonie wegetacyjnym na przykładzie 2001 roku, Woda – Środowisko-Obszary Wiejskie, 5, z. 1 (13), s. 117–132

Błaś M., Sobik M., 2004: Distribution of fog frequency in the Carpathian Mountains, Geogr.Pol., 77, 1, 19-34.

Błaś M., Sobik M., Twarowski R., 2004: Changes of cloud water chemical composition in the Western Sudety Mts., Poland. Proceedings of The Third International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, 11-15 October 2004, Cape Town, 185-188.

Błaś M., Sobik M., Potocka J., Twarowski R., 2004: Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich, Opera Corcontica, No 41, 74-85.

Kryza M., Sobik M., 2004: Regresyjny model rozkladu przestrzennego temperatury powietrza na Dolnym Slasku, Czasopismo Geograficzne t. 75 z. 3 s. 183-193.

Błaś M., Sobik M., 2003: Natural and human impact on pollutant deposition in mountain ecosystems with the Sudetes as an example., Acta Univ. Wratisl. 2542, Studia Geogr., 75, 429-438.

Quiel F., Sobik M., Rosiński D., 2003: Spatial analysis of air temperature trends in Europe with the use of GIS., Acta Uniw. Wratisl. 2542, Studia Geogr., 75, 541-550.

Błaś M., Sobik M., Quiel F., Netzel P., 2002: Temporal and spatial variations of fog in the Western Sudety Mts., Poland., Atmospheric Res., 64, 19-28.

Migała K., Liebersbach J., Sobik M., 2002: Rime in the Giant Mts. (The Sudetes, Poland)., Atmospheric Res., 64, 63-73.

Sobik M., Netzel P., Quiel F., 2001: Zastosowanie modelu rastrowego do określenia pola rocznej sumy opadów atmosferycznych na Dolnym Śląsku., [w:] Wyszkowski A. (red.), Zastosowanie danych gridowych w klimatologii i hydrologii, Rocznik Fizyczno-Geograficzny, Uniwersytet Gdański, 4, 27-34.

Urban G., Bańkowski J., Sobik M., 2001: Wpływ warunków termicznych na wzrost świerka w Górach Izerskich., Opera Corcontica, 37(2), 532-535.

Sobik M., Urban G., 2000: Charakterystyka warunków termicznych zlewni Kamionka., Acta Univ. Wratisl. 2269, Studia Geogr., 74, 144-157.

Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 1999: Distribution of precipitation and wet deposition around an island mountain in south-west Poland., Quart. J. Royal Meteorol. Soc., 125, 253-270.

Sobik M., 1999: Meteorologiczne uwarunkowania zakwaszenia hydrometeorów w Karkonoszach., Uniwersytet Wrocławski, maszynopis pracy doktorskiej.

Drukman I., Migała K., Sobik M., 1997: Selected characteristic of wind speed structure in the West Karkonosze Mts., Acta Univ. Wratisl. 1950, C4, 67-73.

Baron H., Sobik M., 1995: Rola osadów atmosferycznych w zakwaszaniu środowiska przyrodniczego wierzchowiny Karkonoszy., Acta Univ. Wratisl. 1705, Prace Inst. Geogr., C2, 59-73.

Kulicki A., Piasecki J., Sobik M., 1995: Zakwaszenie pokrywy śnieżnej w dolinie Kleśncy w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego,, Acta Univ. Wratisl., 1705, Prace Inst. Geogr., C2, 107-116.

Migała K., Pereyma J., Sobik M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., 1995: Klimatyczne podstawy badań ekologicznych w Karkonoszach., Acta Univ. Wratisl. 1705, Prace Inst. Geogr., C2, 75-87.

Migała K., Pereyma J., Sobik M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., 1994: Warunki energetyczne wybranych środowisk w zachodnich Karkonoszach w sezonie letnim 1993 roku., [w:] Z. Fischer (red.), Karkonoskie Badania Ekologiczne, II Konf., Dziekanów Leśny, Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 143-151.

Migała K., Pereyma J., Sobik M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., 1994: Współczesne warunki klimatyczne i zróżnicowanie topoklimatyczne Karkonoszy., [w:] Z. Fischer (red.), Karkonoskie Badania Ekologiczne, II Konf., Dziekanów Leśny, Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 51-79.

Sobik M., Migała K., 1993: The role of cloudwater and fog deposits on the water budget in the Karkonosze (Giant) Mountains., Alpex Regional Bulletin, Swiss Meteorological Institute, 21, 13-15.

Sobik M., 1991: Precipitation and cloudwater acidity in the Karkonosze Mountains., Alpex Regional Bulletin, Swiss Meteorological Institute, 17, 26-27.