Podsumowanie konferencji "Fog, Fog Collection and Dew", Wrocław, 24-29 lipca 2016 roku
Wpisany przez M. Sobik, M. Błaś   

Specjaliści wielu dziedzin – fizycy, chemicy, meteorolodzy, klimatolodzy i ekolodzy z 38 krajów świata – spotkali się pod koniec lipca na Uniwersytecie Wrocławskim, by porozmawiać o mgle i rosie. Według naszej wiedzy, konsultowanej w Dziale Badań Naukowych, pod względem liczby reprezentowanych krajów była to najbardziej "międzynarodowa" konferencja w historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyznacznikiem tego może być tzw, wskaźnik umiędzynarodowienia konferencji w ankiecie POLON, który w naszym przypadku wyniósł 98% - na 64 wygłoszone referaty, tylko jeden pochodził z Polski.

International Conference on Fog, Fog Collection and Dew czyli krócej FFCD, jest organizowana cyklicznie co trzy lata, począwszy od 1998 r., kiedy odbyła się po raz pierwszy w Vancouver. Celem jej inicjatorów z Kanady (przede wszystkim grupy dr. Roberta Schemenauera) było pozyskanie wody z mgły do celów praktycznych w gospodarstwach domowych na obszarach suchych. Są takie miejsca na Ziemi, gdzie opady atmosferyczne prawie nie występują, natomiast mgła jest zjawiskiem częstym. Przy użyciu kolektorów, przypominających siatkę, można tę wodę gromadzić w zbiornikach, do późniejszego użycia. Podczas kolejnych edycji konferencji problematykę poszerzono o nowe aspekty: fizyka i chemia mgły, depozycja zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez mgłę, rola mgły w transporcie lotniczym, drogowym i kolejowym, prognozowanie mgły, wykorzystanie teledetekcji (urządzeń satelitarnych) do monitorowania mgły, modelowanie numeryczne mgły, rosa i różne aspekty jej występowania. Celem całego cyklu konferencji jest poszerzanie wiedzy na temat występowania mgły i rosy w odniesieniu do środowiska przyrodniczego oraz do działalności człowieka.

Wrocław był siódmym miastem – po Vancouver i Saint Johns (Kanada), Kapsztadzie (RPA), La Serena (Chile), Münster (Niemcy) i Yokohamie (Japonia) – w którym odbyła się ta najbardziej prestiżowa na świecie konferencja. Jak do tego doszło? Począwszy od 2002 r., we wszystkich poprzednich edycjach uczestniczyli dr Mieczysław Sobik i dr Marek Błaś. Prezentowali oni głównie wyniki własnych badań, związanych z występowaniem mgły i rosy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych do podłoża. Wskazywali m. in., że za wymieranie lasów w Sudetach w ostatnich dwóch dekadach XX wieku odpowiedzialne były nie tyle kwaśne deszcze, co niezwykle mocno zanieczyszczona mgła. Wyniki badań spotkały się z uznaniem międzynarodowego środowiska naukowego, czego konsekwencją było przyznanie Uniwersytetowi Wrocławskiemu organizacji kolejnej, tegorocznej konferencji.

W trwającej sześć dni konferencji wzięło udział blisko 150 uczestników z 38 krajów świata i 6 kontynentów. Byli to nie tylko uczeni, ale także inżynierowie i praktycy zajmujący się mgłą i rosą. Do najciekawszych punktów programu należały wystąpienia wiodące, rozpoczynające kolejne dni obrad. – W poniedziałek na przykład dr Mary Seely z Namibii wygłosiła referat na temat roli mgły w kształtowaniu ekosystemów pustyni Namib na zachodnim wybrzeżu południowej części Afryki. We wtorek jednym z najważniejszych wydarzeń była z kolei prezentacja prof. Otto Klemm’a z Niemiec, dotycząca przyczyn światowego spadku częstości występowania mgły przy postępującym ociepleniu klimatu oraz zmniejszającym się stopniowo zanieczyszczeniu powietrza – mówi dr Sobik, który tego dnia zaprezentował wspólnie z dr Markiem Błasiem referat dotyczący meteorologicznej natury mgły w Smoleńsku podczas katastrofy prezydenckiego samolotu.

Interesujące były także wydarzenia okołokonferencyjne, jak choćby zwiedzanie Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadzone przez rektora-elekta i uświetnione koncertem organowym w wykonaniu obiecującego artysty – Adama Jezierskiego. Z kolei podczas całodniowej wycieczki konferencyjnej po okolicach Wrocławia chcieliśmy pokazać naszym gościom piękno Dolnego Śląska z uwzględnieniem dramatycznych zawirowań podczas jego dziejów. Stąd odwiedziliśmy między innymi stare miasto i cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej w Środzie Śląskiej, pałac w Krobielowicach, Kościół Pokoju w Świdnicy i wspaniałe arboretum w Wojsławicach.

Ciekawym efektem wrocławskiej konferencji jest nowo powołane stowarzyszenie non profit „International Fog and Dew Association” zrzeszające w skali globalnej specjalistów zajmujących się mgłą i rosą. Jego celem jest zacieśnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie mgły i rosy, skuteczne docieranie do mediów oraz starania o środki na badania i projekty związane z tematyką poruszaną podczas konferencji.

 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl