dr Marek Błaś PDF Drukuj Email

 

Stanowisko:

adiunkt

E-mail:

Opis:

 

Zainteresowania naukowe
Przebieg pracy naukowej
Daty uzyskania stopni naukowych
Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze
Doswiadczenie naukowe
Publikacje
Zainteresowania naukowe:
 1. Klimat obszarów górskich;
 2. Ekstremalne zjawiska meteorologiczne - opady nawalne i rozlewne, burze;
 3. Mechanizmy transportu oraz depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w różnych skalach przestrzennych;
 4. Klimatologia mgły oraz jej rola w przychodzie wody i depozycji zanieczyszczeń;
 5. Modelowanie zjawisk meteorologicznych przy użyciu narzędzi GIS;
 6. Klimat Sudetów, Dolnego Śląska oraz Polski;
 7. Wpływ klimatu oraz zanieczyszczeń atmosferycznych na wzrost świerka;
 8. Zmiana fizycznych oraz chemicznych cechy pokrywy śnieżnej.
Przebieg pracy naukowej:
1995–2002 samodzielny geograf – pracownik Wysokogórskiego Obserwatorium Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Obserwatorium Meteorologicznego we Wrocławiu;
od X 2002 asystent w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UWr.;
od X 2003 adiunkt w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii UWr.
od VIII 2004 kierownik Karkonoskiej Stacji Meteorologicznej na Szrenicy
Data uzyskania stopnia naukowego:
magistra geografii (25 VI 1996);
doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (24 I 2002);
Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 1. Wykonawca w grancie KBN realizowanym we współpracy z Politechniką Wrocławską pt.: Wpływ obniżenia emisji SO2 i wzrostu emisji NOx na dystrybucję siarki, azotu i ozonu w atmosferze i chmurach. Ocena zależności źródło emisji – receptor. Realizowany od 02.01.1997 do 31.03.1999. Kierownik projektu – dr Anna Zwoździak;
 2. Grant promotorski KBN realizowany od 20.05.1999 do 20.11.2001; (6 P04E 009 16) pt: Rola mgły w przychodzie wody z atmosfery i depozycji zanieczyszczeń w wybranych ekosystemach Sudetów – główny wykonawca. Kierownik Projektu prof. dr hab. Jerzy, Ludwik Pyka;
 3. Współpraca przy realizacji tematu finansowanego przez Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska, pt.: Opracowanie programu renaturyzacji ekosystemów torfowiskowych na podstawie monitoringu ekologicznego torfowisk (2001-2003). Kierownik projektu mgr Joanna Potocka;
 4. Współpraca przy realizacji tematu finansowanego przez Karkonoski Park Narodowy pt.: Klimatologiczny i geomorfologiczny monitoring strefy górnej granicy lasu w Karkonoszach. Kierownik projektu prof. dr hab. Piotr Migoń (2001-2003);
 5. Grant własny KBN realizowany od 23.04.2003 do 24.04.2005; (3 P04E 007 24), pt. Alkalizacja opadów i osadów w Sudetach Zachodnich - uwarunkowania atmosferyczne i jej znaczenie w zmianach środowiskowych – kierownik projektu;
 6. Grant zamawiany KBN (2005 – 2007); pt.: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce; PBZ-KBN-086/P04/2003 – wykonawca projektu;
 7. Badania w ramach środków statutowych: Klimat Sudetów i Dolnego Śląska;
 8. Temat finansowany w ramach badań własnych: Potencjalna i rzeczywista rola mgły w przychodzie wody i mokrej depozycji zanieczyszczeń w Sudetach.
 9. (2005-2008) Projekt zamawiany, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce; PBZ-KBN-086/P04/2003, projekt realizowany pod kierunkiem prof. J. Jani.
 10. (2005-2009) Projekt realizowany w ramach programu ACCENT (Atmospheric Composition Change The European Network of Excellence) w grupie tematycznej: "Transport and Transformation”, tytuł projektu: Modelling of long-range transport and deposition of air pollutants in Poland using FRAME model (Fine Resolution Atmospheric Multi-species Exchange), kierownik projektu – dr M. Błaś.
 11. (2006-2008) Grant własny (2 P04G 068 30) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Modelowanie koncentracji i depozycji zanieczyszczeń dla Polski przy użyciu modelu FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-species Exchange), kierownik projektu – dr M. Błaś.
 12. (2006-2008) Projekt finansowany przez DEFRA (Department of the Environment, Fisheries and Rural Affairs UK), tytuł projektu: Modelling the Deposition and Concentration of Long Range Air Pollutants, kierownik projektu – dr A.J. Dore z Centre for Ecology and Hydrology.
 13. (2008-2010) Projekt finansowany przez Instytut Ochrony Środowiska i Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), tytuł projektu: Moduł Transportu Zanieczyszczeń Atmosferycznych dla Funkcjonowania Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, kierownik projektu – dr M. Błaś.
 14. (2008-2010) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Rola oraz struktura depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych wnoszonych poprzez rosę i szron w Polsce, kierownik projektu – dr Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska; wykonawca.
 15. (2010-2012) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Meteorologiczne uwarunkowania przestrzennego rozkładu stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5 w Polsce - modelowanie z wykorzystaniem FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange model); grant N N306 140738; kierownik: dr Marek Błaś.
 16. (2010-2012) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Rola pokrywy śnieżnej w kształtowaniu tempa depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych na przykładzie Sudetów Zachodnich; grant własny N N305 373438; kierownik: dr hab. Żaneta Polkowska (Politechnika Gdańska); wykonawca projektu.
 17. (2012-2014) KLAPS-Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska – Saksonia. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Kierownik projektu: dr hab. Maciej Kryza; wykonawca projektu.
 18. (2011–2014) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Warunki mikroklimatyczne reliktowej flory kotłów polodowcowych w Karkonoszach w świetle globalnych zmian klimatu i środowiska, (N N305 036940) projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW "; kierownik: prof. Krzysztof Migała; (wykonawca projektu).
 19. (2013-2015) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Przestrzenne uwarunkowania zmian w górnoreglowych ekosystemach świerkowych w świetle struktury depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w wybranych pasmach gór Polski; (4631/PB/IGRR/13; umowa nr UMO-2012/05/B/ST10/00437) project OPUS finansowany przez NCN, (kierownik projektu: dr M. Błaś).
 20. (2012-2015) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: BIOWRF-zastosowanie i weryfikacja modelu Weather Research and Forecasting do analizy przestrzennych i czasowych cech bioklimatu Polski; (4611/PB/IGRR/12; Nr UMO-2011/03/B/ST10/06226); kierownik: dr hab. Maciej Kryza, (wykonawca projektu).
 21. (2014-2016) Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej; projekt realizowany przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG); kierownik projektu: dr Marek Chabior (wykonawca projektu).
 22. (2016-2019) Grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: Kolumnowa zawartość pary wodnej (PWAT) jako predyktor ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w świetle wieloźródłowych danych pomiarowych o wysokiej rozdzielczości; kierownik projektu- dr Marek Błaś.
Doświadczenie naukowe:
Dwa 2-tygodniowe staże w Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Meteorology and Environment Protection.
Cztery 2-tygodniowe staże w Department of Environmental and Natural Resources Information System, The Royal Institute of Technology CKTH w Sztokholmie u prof. F. Quiela (w latach 1996, 1999, 2001, 2003). Wyjazdy związane z realizacją projektów finansowanych przez Swedish Institute; pt: “Natural conditions determining sustainable development in Lower Silesia”. Podjęto realizację 2 projektów badawczych finansowanych w ramach programów Visby i New Visby pod zarządem Swedish Institute: “Natural conditions determining sustainable development in Lower Silesia” (lata 1998/9) i “Geographical Information Systems for Modelling of Environmental Effects of Climate” (projekty realizowane w latach 2001-2006).
Staż 20-dniowy w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Mt. Washington w Appalachach w USA (7-26 II 2005);
Udział w kursach GIS/GRASS prowadzonych przez prof. F. Quiela z Royal Institute of Technology ze Sztokholmu – Wrocław, 24.10 – 26.10.2002, 23.10 – 25.10.2003, 04 – 06.11.2004, 28.11 – 03.12.2006;
Wielka Brytania, Centre for Ecology and Hydrology w Edynburgu. Pobyt naukowo-badawczy. 20.06.2005 –02.07.2005.
Wielka Brytania, Centre for Ecology and Hydrology w Edynburgu. Pobyt naukowo-badawczy, praca z modelem FRAME-UK 19.09.2005 –02.10.2005;
Wielka Brytania, Centre for Ecology and Hydrology w Edynburgu. Pobyt naukowo-badawczy. 03- 16.12.2006;
Wielka Brytania, Centre for Ecology and Hydrology w Edynburgu. Pobyt naukowo-badawczy, realizacja grantu „Modelowanie koncentracji i depozycji zanieczyszczeń dla Polski przy użyciu modelu FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-species Exchange) (nr 2 P04G 068 30). 26.08.2007-15.09.2007;
Wielka Brytania, Centre for Ecology and Hydrology w Edynburgu. Pobyt naukowo-badawczy, realizacja grantu „Modelowanie koncentracji i depozycji zanieczyszczeń dla Polski przy użyciu modelu FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-species Exchange) (nr 2 P04G 068 30). 24.11.2007-15.12.2007;

Publikacje:

Opała M., Błaś M., Godek M., Owczarek P., Sobik M., 2016, Aspect-dependent dendroclimatic sampling can provide a sensitive proxy record of spring/summer temperature from highly polluted area of the Sudetes Mountains. Climate Research (in press).  

Polkowska Ż., Błaś M., Simeonov V., Tsakovsk S., Sobik M., Kozak K., Namieśnik J., 2016, Application of chemometric analysis to the study of snow samples collected at the Westeren Sudety Mts. in Poland. Ecological Chemistry and Engineering S (in press).

Kępski D., Błaś M., Sobik M., Polkowska Ż., Grudzińska K., 2016, Progressing pollutant elution from snowpack and evolution of its physicochemical properties during melting period – a case study from the Sudetes, Poland. Water, Air and Soil Pollution 227:112.

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2016, Urban dew formation efficiency and chemistry in Poland. Atmospheric Pollution Research 7, 18-24.

Kryza M., Szymanowski M., Błaś M., Migała K., Werner M., Sobik M., 2015, Observed changes in SAT and GDD and the climatological suitability of the Poland-Germany-Czech Republic transboundary region for wine grapes cultivation, Theoretical and Applied Climatology 122, 207-218, DOI 10.1007/s00704-014-1296-7.

Muskała P., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Bokwa A., 2015, Pollutant deposition via dew in urban and rural environment, Cracow, Poland. Atmospheric Research 151, 110-119.

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Wałaszek K., 2015, Dew and hoarfrost frequency, formation efficiency and chemistry in Wrocław, Poland. Atmospheric Research 151, 120-129.

Godek M., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Owczarek P., Bokwa A., 2015, Tree rings as an indicator of atmospheric pollutant deposition to subalpine spruce forests in the Sudetes (Southern Poland). Atmospheric Research 151, 259-268.

Polkowska Ż., Błaś M., Lech D., Namieśnik J., 2014, Study of cloud water samples collected over Northern Poland, Journal of Environmental Quality, 43, 328-337.

Janik G., Skierucha W., Błaś M., Sobik M., Albert M., Dubicki M., Zawada A., 2014, TDR technique for estimating the intensity of effective non rainfall, International Agrophysics, 28, 23-37.

Kryza M., Mill W., Dore AJ., Werner M., Błaś M., 2013, Calculation of sulphur and nitrogen deposition with the FRAME model and assessment of the exceedance of critical loads in Poland, Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia i Inzynieria Ekologiczna S, Vol. 20, 2: 279-290.

Sobik M., Błaś M., Migała K., Godek M., Nasiółkowski T., 2013: Klimat. [w:] Knapik R., Raj A., (red.), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra: 147-186.

Kryza M., Werner M., Dore A.J., Błaś M., Sobik M., 2012, The role of annual circulation and precipitation on national scale deposition of atmospheric sulphur and nitrogen compounds, Journal Of Environmental Management doi:10.1016/j.jenvman.2012.04.048, 109 (2012) 70-79.

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2012, Dew formation and chemistry near a motorway in Poland, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-011-0331-1, Vol. 169, No. 5-6 (2012), 1053-1066

Godek M., Błaś M., Sobik M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Namieśnik J., 2012, Environmental role of rime chemistry at selekted mountain sites in Poland, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-011-0360-9, Vol. 169, No. 5-6 (2012), 1093-1106.

Błaś M., Sobik M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Namieśnik J., 2012, Water and chemical properties of hydrometeors over Central European mountains, Pure and Applied Geophysics, DOI 10.1007/s00024-011-0359-2, Vol. 169, No. 5-6 (2012), 1067-1081.

Kryza M., Werner M., Dore A.J., Massimo V., Błaś M., Drzeniecka-Osiadacz A., Netzel P., 2012, Modelling meteorological conditions for the episode (December 2009) of measured high PM10 air concentrations in SW Poland – application of the WRF model, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 50, Nos. 1/2/3/4, 41-52.

Kryza M., Dore A.J., Werner M., Błaś M., 2012, Comparison and evaluation of the 1 km and 5 km resolution FRAME modelled annual concentrations of nitrogen oxides, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 50, Nos. 1/2/3/4, 53-63.

Werner M., Kryza M., Dore A.J., Hallsworth S., Błaś M., 2012, Modelling emission, concentration and deposition of sodium for Poland. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 50, Nos. 1/2/3/4, 164-174.

Kryza M., Dore A.J., Werner M., Błaś M., 2012, Zastosowanie modelu FRAME do określania stężeń NH3 i NH4+ i przekroczeń poziomów krytycznych – przykład dla 2008 roku, [w:] Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce (red.) Konieczyński J., Zabrze 2012, ISBN 978-83-60877-92-0, 153-162.

Werner M., Kryza M., Dore A.J., Błaś M., Hallsworth S., Vieno M., Tang Y.S., Smith R., 2011, Modelling of marine base cation emissions, concentrations and deposition in the UK, Atmospheric Chemistry and Physics 11, 1023-1037.

Cichała-Kamrowska K., Błaś M., 2010, Sobik M., Polkowska Ż., Namieśnik J., 2011, Snow cover studies: a review on the intensity of human pressure, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 20, No. 4 (2011), 815-833.

Kryza M., Dore A.J., Błaś M., Sobik M., 2011, Modelling deposition and air concentration of reduced nitrogen in Poland and sensitivity to variability in annual meteorology, Journal of Environmental Management, 92, 1225-1236.

Gałek G., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2011, Urban dew chemistry in Poland, Conference Book, The 8th International Conference on Acid Deposition, Acid Rain 2011, Beijing, China, 16-18 June 2011, Chinese Academy of Science, 105.

Cichała-Kamrowska K., Polkowska Ż., Błaś M., Sobik M., Namieśnik J., 2011, Assessing pollution level of particular snowpack layers at the Sudeten Mts. region, Conference Book, The 8th International Conference on Acid Deposition, Acid Rain 2011, Beijing, China, 16-18 June 2011, Chinese Academy of Science, 106.

Kryza M., Mill W., Werner M., Dore A.J., Błaś M., 2011, Calculation of acidifying deposition and assessment of critical loads in Poland with the FRAME model, Conference Book, The 8th International Conference on Acid Deposition, Acid Rain 2011, Beijing, China, 16-18 June 2011, Chinese Academy of Science, 177-178.

Godek M., Sobik M., Błaś M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., Owczarek P., 2011, Relations between pollutant deposition and tree rings growth with the Western Sudetes (Poland) as an example, Conference Book, The 8th International Conference on Acid Deposition, Acid Rain 2011, Beijing, China, 16-18 June 2011, Chinese Academy of Science, 179-180.

Kryza M., Werner M., Dore A.J., Błaś M., 2011, Changes in sulphur and nitrogen deposition in Poland due to domestic and European emission abatement [w:] Steyn D.G., Castelli S.T. (eds.) Air Pollution Modelling and its Application XXI, Springer, 279-284.

Polkowska, Ż., Cichała-Kamrowska K., Olkowska, E., Błaś, M., Sobik, M., Namieśnik, J., 2011. Wykorzystanie chromatografii jonowej do oznaczania wybranych zanieczyszczeń w poszczególnych warstwach pokrywy śnieżnej pobranych na terenach górskich – Śnieżnik, Wybrane zastosowania chromatografii jonowej (praca zbiorowa pod redakcją R. Michalski), str. 40-51, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2011, ISBN 978 83-88789-44-1, 220 stron.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2010, National scale modelling of the concentration and deposition of reduced nitrogen and its application to Poland, Ecological Chemistry and Engineering S. Vol. 17, No. 2, 161-176.

Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Klimaszewska K., Nowiński K., Namieśnik J., 2010, Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland, Atmospheric Research, 95, 455-469, DOI: 10.1016/j.atmosres.2009.11.008

Błaś M., Cichała-Kamrowska K., Sobik M., Polkowska Ż., Namieśnik J., 2010, Conditions controlling atmospheric pollutant deposition via snowpack. Environmental Reviews, 18, 87-114, DOI: 10.1139/A10-003.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2010, Fine-resolution modeling of concentration and deposition of nitrogen and sulphur compounds for Poland – application of the FRAME model, Archives of Environmental Protection 36(1), 49-62.

Ojrzyńska H., Błaś M., Kryza M., Sobik M., Urban G., 2010, Znaczenie lasu oraz morfologii terenu w rozwoju pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich na przykładzie sezonu zimowego 2003/2004. Sylwan (Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego), Nr 154 (6), 412-428.

Kryza M., Werner M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2010, The effect of emission from coal combustion in nonindustrial sources on deposition of sulfur and oxidized nitrogen in Poland. Journal of the Air & Waste Management Association 60, 856-866, DOI: 10.3155/1047-3289.60.7.856.

Gałek G., Sobik M., Polkowska Ż., Błaś M., 2010, Dew chemistry near a motorway in SW Poland. Conference Book, 5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, Münster, Germany, 25-30 July 2010, University of  Münster, Climatology Working Group, 80-83.

Błaś M., Sobik M., Polkowska Ż., Cichała-Kamrowska K., 2010, Water and chemical input via hydrometeors in central European mountains with Szrenica Mt. as an example. Conference Book, 5th International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, Münster, Germany, 25-30 July 2010, University of  Münster, Climatology Working Group, 84-87.

Sobik M., Błaś M., 2010, Wyjątkowe zdarzenia meteorologiczne, [w:] Wyjatkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki (red.) Migoń P., Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 14, Wrocław 2010, ISBN 978-83-62673-00-1, 35-80.

Kryza M., Sobik M., Błaś M., Werner M., Dore A.J., 2010, Rola skrajnych warunków cyrkulacyjnych i opadowych w kształtowaniu stężenia i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w Polsce, [w:] Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce (red.) Konieczyński J., Zabrze 2010, ISBN 978-83-60877-52-4, 165-177.

Kryza M., Werner M., Dore A.J., Błaś M., Sobik M., 2010, Zastosowanie modelu FRAME do określania średniorocznych stężeń PM10 i wtórnych aerozoli nieorganicznych w Polsce, [w:] Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce (red.) Konieczyński J., Zabrze 2010, ISBN 978-83-60877-52-4, 179-191.

Polkowska Ż., Błaś M., 2010, Obecność wybranych grup związków w wodach spływających z płyty lotniska; [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Tom 6, pod red. Ziułkiewicza M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 29-40.

Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Godek M., 2010, Rola pokrywy śnieżnej w depozycji zanieczyszczeń w Karkonoszach, [w:] Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Tom 6, pod red. Ziułkiewicza M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 9-20.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009: Application of a Lagrangian Model FRAME to Estimate Reduced Nitrogen Deposition and Ammonia Concentrations in Poland, [in:] Sutton M.A, Reis S., Baker S. (eds.) Atmospheric Ammonia: Detecting emission changes and environmental impacts. Results of an Expert Workshop under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Springer, 357-366.

Sobik M., Polkowska Ż., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namiernik J., 2009, Wykorzystanie różnych form opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenie środowiska w różnych regionach geograficznych Polski, część III – szron i sadź. Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 16, 81-105.

Matejko M., Dore A.J., Hall J., Dore C.J., Błaś M., Kryza M., Smith R., Fowler D., 2009, The influence of long term trends in pollutant emissions on deposition of sulphur and nitrogen and exceedance of critical loads in the United Kingdom, Environmental Science and Policy 12(7), 882-896.

Matejko M., Dore A.J., Dore C., Błaś M., Kryza M., Smith R., Fowler D., 2009, The role of meteorological factors on year to year variability of nitrogen and sulphur in the UK, Air Pollution XVII, WIT press, 51-61.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2009, Modelling the concentration and deposition of air pollutants in Poland with the FRAME model. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 12, Wrocław 2009, ISBN 978-83-928193-7-0, pp 94.

Polkowska Ż., Sobik M., Błaś M., Klimaszewska K., Walna B., Namieśnik J., 2009, Hoarfrost and rime chemistry in Poland – an introductory analysis from meteorological perspective. J. Atmos. Chem., Vol. 62, No. 1, 5-30, DOI 10.1007/s10874-009-9141-6.

Sobik M., Urban G., Błaś M., Kryza M., Tomczyński K., 2009, Uwarunkowania zalegania pokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich w sezonach zimowych 2001/2002-2005/2006, Wiadomości Meteorologii Hydrologii Gospodarki Wodnej, Tom III (LIII), z. 2-3, 31-47.

Błaś M., Sobik M., Twarowski R., 2008: Changes of cloud water chemical compositions in the Western Sudety Mountains, Poland, Atmospheric Research, Vol. 87, 224-231.

Błaś M., Polkowska Ż., Sobik M., Godek M., 2008: Pollutant deposition via snowpack in the context of granite buffering capacity, Western Sudetes, Poland, [in:] Environment and Geoscience: Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'08), Malta, September, 11-13, 2008 / eds: A. de Santis, R. Baker [et al.], WSEAS Press 2008. - (Energy and Environmental Engineering Series, 193-198.

Polkowska Ż., Błaś M., Sobik M., Klimaszewska K., Małek S., Namieśnik J., 2008: Wykorzystanie różnych form opadów i osadów atmosferycznych do oceny zanieczyszczenia środowiska w różnych regionach geograficznych Polski, Część II, Rosa, Ecological chemistry and engineering S, Vol. 15, No. 4: 530-559.

Klimaszewska K., Sârbu C., Polkowska Ż., Błaś M., Sobik M., Namieśnik J., 2008: Rime samples characterization and comparison using classical and fuzzy principal components analysis, Central European Journal of Chemistry, Vol. 6, Issue: 2, 208-215.

Polkowska Ż., Błaś M., Klimaszewska K., Sobik M., Małek S., Namieśnik J., 2008: Chemical Characterization of Dew Water Collected in Different Geographic Regions of Poland, Sensors, 8(6), 4006-4032.

Sobik M., Błaś M., 2008: Natural and Human Impact on Pollutant Deposition in Mountain Ecosystems with the Sudetes as an Example, [in:] Energy and Environment III, Proceedings of the 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE'08) University of Cambridge, Cambridge, UK, February 23- 25, 355-359.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., Twarowski R., 2008: Zastosowanie FRAME w modelowaniu koncentracji oraz depozycji związków siarki i azotu w Polsce, [w:] Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Konieczyński J. (red.), Zabrze 2008, 63-74.

Sobik M., Błaś M., 2008: Znaczenie klimatu dla funkcjonowania ekosystemow leśnych Karkonoszy, [w]:Monitoring ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowy, KPN Jelenia Góra, Wyd. ARGI Wrocław: 17-28.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2007: Wyznaczanie stęŜenia oraz depozycji NHx w Polsce przy uŜyciu modelu FRAME, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, T. 7, z.2a (20), 219-230.

Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 2007: Application of the FRAME model for estimation of yearly averaged concentration and deposition of atmospheric pollutants in Poland., 21st Conference on Informatics for Environmental Protection, ENVIROINFO 2007, Environmental Informatics and Systems Research, September 12-14 2007, Warsaw, Poland, 277-284.

Urban G., Sobik M., Błaś M., 2005: Bezpośrednie i pośrednie znaczenie klimatu w funkcjonowaniu ekosytemów leśnych Gór Izerskich., Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska; Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego; Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji; Bibliteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2005; 575-586.

Błaś M., Sobik M., 2004: Distribution of fog frequency in the Carpathian Mountains, Geogr.Pol., 77, 1, 19-34.

Błaś M., Sobik M., Twarowski R., 2004: Changes of cloud water chemical composition in the Western Sudety Mts., Poland. Proceedings of The Third International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, 11-15 October 2004, Cape Town, 185-188.

Błaś M., Sobik M., Potocka J., Twarowski R., 2004: Alkalizacja hydrometeorów w Sudetach Zachodnich, Opera Corcontica, No 41, 74-85.

Błaś M., Sobik M., 2003: Natural and human impact on pollutant deposition in mountain ecosystems with the Sudetes as an example., Acta Univ. Wratisl. 2542, Studia Geogr., 75, 429-438.

Błaś M., Sobik M., Quiel F., Netzel P., 2002: Temporal and spatial variations of fog in the Western Sudety Mts., Poland., Atmospheric Res., 64, 19-28.

Błaś M., Dore A.J., Sobik M., 1999: Distribution of precipitation and wet deposition around an island mountain in south-west Poland., Quart. J. Royal Meteorol. Soc., 125, 253-270.

Błaś M., 1997: Experimental measurment of cloud Liquid Water Content (LWC) in sumer and winter conditions., Acta Univ. Wratisl. 1950, Prace Inst. Geogr., C4, 147-153.