Konferencja "Research, protection and utilization of Caves"
Wpisany przez Tymoteusz Sawiński   

W dniach 23-26.09.2013 w Liptovskiej Sielnicy na Słowacji odbyła się 9. Naukowa Konferencja Research, protection and utilization of Caves (Výskum, využívanie a ochrana jaskýň). Konferencja zorganizowana została przez Štátnou Ochrane Prírody Slovenskej Republiky – Správe Slovenských Jaskýň w Liptovskim Mikulášu we współpracy z Asosciáciou slovenských geomorfológov pri SAV, Geologicým ústavem Akademii věd Českiej Republiky oraz Polskim Towarzystwem Geologicznym. Na konferencji Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery reprezentowali Magdalena Korzystka-Muskała, Tymoteusz Sawiński oraz dr Jacek Piasecki – emerytowany członek naszego zespołu i jeden z inicjatorów badań speleo-klimatologicznych w ośrodku wrocławskim.

Podczas siedmiu sesji plenarnych przedstawiono referaty i postery obejmujące zagadnienia związane z geomorfologią, hydrologią, klimatologią jaskiniową oraz ochroną obszarów krasowych. Ponadto, w trakcie sesji terenowej uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z unikalnym krasem trawertynowym Gór Choczańskich i Kotliny Lipotvskiej.

W ramach sesji poświęconej problematyce klimatologii i hydrologii jaskiniowej, której przewodniczył dr Jacek Piasecki, nasz zespól przedstawił referat pt. Climatic effect of environmental modifications in entrance area of Dobšinská Ice Cave (Slovak Paradise, Slovakia) – the latest results (autorzy: Magdalena Korzystka-Muskała, Tymoteusz Sawiński, Jan Zelinka, Jacek Piasecki). Stanowił on prezentację rezultatów badań oraz analiz, przeprowadzonych w ramach kierowanego przez Magdalenę Korzystkę-Muskałę projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy między naszym Instytutem a Zarządem Jaskiń Słowackich. Celem tego projektu była kompleksowa analiza negatywnych zmian jakie zaszły w środowisku klimatycznym jaskini Dobšinskiej Lodowej w efekcie przebudowy infrastruktury turystycznej w jej najbliższym otoczeniu. Przeprowadzone badania oprócz wymiaru naukowego miały także duże znaczenie aplikacyjne. Ich wyniki wykorzystane zostały przez Zarząd Jaskiń Słowackich w przygotowaniu nowego programu ochrony środowiskowej dla przyotworowej części jaskini Dobšinskiej.

Zespół ZKiOA zaprezentował również poster pt. Spatial distribution of air temperature inside Domica Cave (Slovak Karst, Slovakia) – first approach; (Magdalena Korzystka-Muskała, Tymoteusz Sawiński, Jan Zelinka, Jacek Piasecki). Prezentował on wyniki pierwszych, szczegółowych badań nad uwarunkowaniami zmienności przestrzennej temperatury powietrza oraz stratyfikacji termicznej sal i korytarzy we wnętrzu rozległego systemu podziemnego jaskini Domica.

 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl