Bazy danych PDF Drukuj Email

 

RÓŻNE DANE METEOROLOGICZNE

www.worldclim.org - globalne, gridowe dane klimatologiczne wysokiej rozdzielczości
 
- Internetowy Atlas Chmur
Niezwykle bogaty atlas chmur i zjawisk meteorologicznych, piękne zdjęcia oraz fachowe komentarze w języku niemieckim
 
- Sondaże aerologiczne
Dostęp do danych z sondaży aerologicznych z całego Świata a w tym z trzech stacji polskich (Wrocław, Łeba i Legionowo). Dostępne archiwum do 30 lat.
 
- Archiwum sondaży aerologicznych
Do pozyskania wyniki z pomiarów aerologicznych z całego Świata a w tym z trzech stacji polskich (Wrocław, Łeba i Legionowo)
 
- Depesze synoptyczne
Dostęp do depesz synoptycznych z całego Świata z ostatniego tygodnia
 
 - Depesze synoptyczne
Serwis umożliwia dostęp do depesz synoptycznych z całego swiata
 
- Archiwum map synoptycznych dla Europy
 
- Dane klimatologiczne z NOAA
Serwis pozwala na uzyskiwanie informacji w formie surowych danych oraz graficznej
 
- Mapy rozkładu elementów meteorologicznych z NOAA
Wypełnienie formularza pozwala na uzyskanie rozkładu przestrzennego wybranego elementu meteorologicznego dla dowolnego obszaru na Świecie
 
- Bazy danych NOAA
Ogromne źródło danych klimatycznych na poziomie dobowym, miesięcznym bądź rocznym dla stacji z całego Świata
 
- Klimatodiagramy
Klimatodiagramy dla kilkuset stacji meteorologicznych z całego Świata
 
- Rysowanie trajektorii wstecznych dla stacji EMEP
Program do sporządzania map z trajektoriami wstecznymi dla wszystkich stacji sieci EMEP na poziomie miesięcznym
 
- Zdjęcia satelitarne Polski
Zdjęcia satelitarne w rozdzielczości 250m, 500m, 1km, 2km dla obszaru Polski - aktualne oraz archiwum za ostatnie 18 miesięcy
 
- Serwis klimatyczny dla Polski
Serwis oparty na wynikach projektu EU ENSEMBLES, zawiera rezultaty 8 regionalnych symulacji klimatu dla scenariusza emisji SRES A1B oraz dane obserwacyjne w siatce regularnej E-OBS. Wszystkie pola mają rozdzielczość przestrzenną ok. 25 x 25 km, czasową miesięczną lub sezonową. Przedstawiono również statystyki policzone dla wiązki scenariuszy.
 
- Archiwum zdjęć satelitarnych Meteosat
 
- serwis naukowy National Snow & Ice Data Center, afiliowany przy University of Colorado, Boulder
Serwis poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem kriosfery ziemskiej. Zawiera między innymi:
- aktualizowane na bieżąco informacja o stanie lodu morskiego w Arktyce i Antarktyce
- obszerne archiwum umożliwiające dostęp do danych o stanie lodu morskiego w Arktyce i Antarktyce
- pełne archiwum dostępnych zasobów NSIDC
- słownik terminologiczny poświęcony zagadnieniom kriosfery
- słownik terminów związanych z problematyką wiecznej zmarzliny
- edukacyjna cześć serwisu, zawierająca artykuły popularyzujące wiedzę na temat kriosfery
 
- Baza danych meteorologicznych IMGW-PIB