Uwaga alergicy! Pylenie traw!
Wpisany przez Justyna Krynicka   

W ubiegłym tygodniu w atmosferze Wrocławia pojawiły się pierwsze ziarna traw (Poaceae). Tym samym, niestety, rozpoczął się trudny okres dla wielu osób wykazujących objawy atopowe ze strony pyłku roślinnego. W przypadku traw może on trwać do końca lipca, chociaż obecność ziaren pyłku niektórych gatunków stwierdza się nawet w październiku. Największe stężenie pyłku traw przypada zwykle na czerwiec. Tak długi sezon pyłkowy wynika nie tylko z szerokiego rozpowszechnienie tego taksonu, ale także z dużej ilości gatunków traw – tylko w Polsce występuje ich 160, zarówno dzikich jak i uprawnych, do których zaliczamy zboża.

Objawy chorobowe wywołane alergenami pyłku traw pojawiają się u wszystkich uczulonych na ten pyłek przy stężeniu przekraczającym 50 ziaren w m3 powietrza, jednak u części chorych mogą się pojawić już po przekroczeniu stężenia 20 ziaren w m3 powietrza. W 2012 roku we Wrocławiu maksymalne stężenie pyłku traw wyniosło 165 ziaren w m3 powietrza i wystąpiło 24 czerwca.

Pyłek traw jest najgroźniejszym alergenem roślinnym dla polskiej populacji, wywołuje również reakcje krzyżowe z alergenami soi, orzecha włoskiego oraz grochu. Ze względu na duży udział w strukturze Wrocławia parków, skwerów, trawników oraz terenów zielonych w dolinach rzecznych, w najbliższych dniach należy spodziewać się wysokich stężeń pyłku traw, szczególnie, że na sporej części tych obszarów nie było przeprowadzone jeszcze koszenie.

Opracowanie:
Małgorzata Malkiewicz (Zakład Paleobotaniki UWr), Justyna Krynicka

 

 

 


 

Klaps - Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia

Klaps – Klimawandel, Luftverschmutzung und Belastungsgrenzen von Ökosystemen im sächsisch-polnischen Grenzraum 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

 

Dowiedz się więcej...

 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl