Projekty realizowane w latach 2004 – 2012 PDF Drukuj Email

 1. (2004–kont.) "Dynamika procesów klimatycznych i krasowych w systemach jaskiń o odmiennych cechach środowiska w różnych regionach klimatycznych". Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Geograficznym Uniwersytetu Ruhr w Bochum (Niemcy), Urzędem Jaskiń Morawskiego Krasu w Blansku (Czechy) i Urzędem Jaskiń Słowackich w Liptovskym Mikulašu (Słowacja), w oparciu o umowy o współpracy naukowej. Koordynator projektu:J. Piasecki, współpraca: A. Pflitsch, J. Zelinka, J. Hebelka, T. Sawiński, M. Korzystka.
 2. (2005-2008) Projekt zamawiany, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: "Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce"; PBZ-KBN-086/P04/2003.
 3. (2006-2008) Grant własny (2 P04G 068 30) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł projektu: "Modelowanie koncentracji i depozycji zanieczyszczeń dla Polski przy użyciu modelu FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-species Exchange)"
 4. (2006-2008) Grant promotorski 4924/PB/IGRR/06 "Modelowanie pola opadu atmosferycznego w Polsce jako uwarunkowania procesu depozycji zanieczyszczeń"
 5. (2007-2009) Grant KBN (N 305 099 32/3408) "Zróżnicowanie przestrzenne warstwy granicznej atmosfery na przykładzie Wrocławia i Krakowa" (kierownik projektu: dr hab. prof. Maria Dubicka).
 6. (2007-2010) projekt specjalny KBN "Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu".
 7. (2008) uczestnictwo w sieci naukowej "Multidyscyplinarne badania geobiosystemu obszarów polarnych" finansowanej przez MNiSW.
 8. (2008-2010) współuczestnictwo w grancie własnym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, "Rola oraz struktura depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych wnoszonych poprzez rosę i szron w Polsce" (kierownik projektu – dr hab. Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska).
 9. (2005-2008) polsko-szwedzko-ukraiński projekt finansowany przez Swedish Institute w ramach programu VISBY "Natural resources information for the management of national parks in the Polish-Ukrainian boundary region of Bieszczady Mts".
 10. (2005-2009) Projekt realizowany w ramach programu ACCENT (Atmospheric Composition Change The European Network of Excellence) w grupie tematycznej: "Transport and Transformation", tytuł projektu: "Modelling of long-range transport and deposition of air pollutants in Poland using FRAME model (Fine Resolution Atmospheric Multi-species Exchange)".
 11. (2006-2008) Projekt finansowany przez DEFRA (Department of the Environment, Fisheries and Rural Affairs UK), tytuł projektu: "Modelling the Deposition and Concentration of Long Range Air Pollutants".
 12. (2008-2010) Projekt finansowany przez Instytut Ochrony Środowiska i Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), tytuł projektu: "Moduł Transportu Zanieczyszczeń Atmosferycznych dla Funkcjonowania Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji".
 13. (2009-2010) projekt "Uwarunkowania środowiskowe i możliwości rozwoju uprawy winorośli w Polsce" finansowany z programu "GRANT - wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów", finansowany ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 14. (2009–2012) współuczestnictwo w grancie własnym finansowanym przez MNiSW "Model zmian systemu drenażu in- i subglacjalnego politermalnych lodowców na Svalbardzie w warunkach ocieplenia klimatu (na przykładzie Werenskioldbreen)" (kierownik projektu – dr Agnieszka Piechota, Uniwersytet Śląski).
 15. (2009-2011) "Modelling of long range transboundary air pollutants 2009 onwards (FRAME)". Projekt finansowany przez Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK (nr. AQ0719), kierownik projektu dr A. J. Dore).
 16. (2011–2012) Grant badawczy promotorski (N N306 044540) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Modelowanie transportu i stężenia PM10 oraz PM2.5 dla Wielkiej Brytanii i Polski przy użyciu FRAME".
 17. (2010-2012) "Meteorologiczne uwarunkowania przestrzennego rozkładu stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5 w Polsce - modelowanie z wykorzystaniem FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange model)".
 18. (2010-2012) "Rola pokrywy śnieżnej w kształtowaniu tempa depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych na przykładzie Sudetów Zachodnich"(kierownik dr hab. Żaneta Polkowska, Politechnika Gdańska).
 19. (2010-2012) "Modelowanie pola temperatury powietrza w Polsce w wybranych skalach przestrzennych i czasowych (kierownik: dr M. Szymanowski)
 20. (2010-2012) "Możliwości redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych przez zastosowanie kolektorów słonecznych w budownictwie jednorodzinnym na obszarze Województwa Dolnośląskiego" (grant promotorski).
 21. (2010–2013) (N N304 410139) projekt badawczy własny MNiSW "Ekologiczna rola źródeł azotu w różnicowaniu lądowych ekosystemów tundry arktycznej" (kierownik projektu – dr hab. prof. B.Wojtuń).
 22. (2010–2013) Projekt "EKOLOGIA - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu". Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POKL.03.03.04-00-042/10.
 23. (2011–2014) (N N305 036940) projekt badawczy własny MNiSW "Warunki mikroklimatyczne reliktowej flory kotłów polodowcowych w Karkonoszach w świetle globalnych zmian klimatu i środowiska".
 24. (2011–2014) (N N306 601440) projekt badawczy własny MNiSW "Zmiany klimatyczne i ocena aktywności procesów peryglacjalnych południowo-zachodniego Spitsbergenu w świetle badań dendrochronologicznych" (kierownik projektu - dr P. Owczarek).
 25. (2011–kont.) Grant obliczeniowy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego "Modelowanie procesów meteorologicznych i jakości powietrza z zastosowaniem WRF i WRF/chem".
 
 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl