Charakter i profil kształcenia studentów PDF Drukuj Email

 

Podstawowy kurs z meteorologii i klimatologii

Zajęcia dla II roku studiów licencjackich o kierunku geografia oraz ochrona środowiska trwają dwa semestry, poświęcone są wszystkim podstawowym działom przedmiotu. W ramach ćwiczeń studenci poznają instrumenty pomiarowe, metody obserwacji oraz elementarne techniki opracowywania i analizy danych. Istotną stroną ćwiczeń są zajęcia praktyczne w Obserwatorium.

W ramach dwuletnich studiów magisterskich pogłębiana jest wiedza specjalistyczna w zakresie następujących dziedzin:
  1. fizyka atmosfery
  2. meteorologia synoptyczna i satelitarna
  3. klimatologia fizyczna i topoklimatologia
  4. klimatologia stosowana, ze szczególnym uwzględnieniem bioklimatologii i klimatu obszarów zurbanizowanych
  5. fizjografia urbanistyczna
  6. ochrona i monitoring atmosfery
  7. metodyka opracowań z uwzględnieniem technik statystycznych oraz narzędzi modelowania przestrzennego (GIS)

Obserwatorium Meteorologiczne w dydaktyce

W oparciu o Obserwatorium prowadzone jest practicum meteorologiczne i pracownia specjalizacyjna. Studenci studiów magisterskich przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych obserwacji meterologicznych i współuczestniczenia w badaniach. Wszystkie zajęcia realizowane są w oparciu o nowoczesną instrumentalistykę oraz w stacjach i punktach terenowych. W większości z nich wykorzystywana jest nowoczesna aparatura oraz telemetryczny system zbierania danych. Niektóre z ćwiczeń oparte są na rejestracjach stacji mobilnej oraz pomiarach sodarowych i sondażach aerologicznych.

Pracownia Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego

Funkcjonująca w Zakładzie pracownia wyposażona jest w 12 terminali, system operacyjny LINUX z dostępem do internetowych baz danych oraz narzędzia modelowania GIS / GRASS. Umożliwia to studentom pracę w niezależnym systemie operacyjnym i realizację tematów w zakresie analizy i modelowania przestrzennego, zwłaszcza relacji klimat-środowisko.

Ćwiczenia terenowe

Ćwiczenia terenowe z meteorologii dla II roku studiów licecjackich organizowane są w Karkonoszach, Górach Izerskich oraz w masywie Śnieżnika Kłodzkiego, głównie w miejscach prowadzenia stałych badań lub realizacji projektów badawczych. W czasie siedmiodniowych zajęć studenci prowadzą samodzielne pomiary wzbogacone spotkaniami o charakterze seminaryjnym, podczas których analizowane są wyniki pomiarów w kontekście wiedzy teoretycznej.

Ćwiczenia specjalizacyjne dla studentów studiów magisterskich trwają dwa tygodnie i mają charakter trójdzielny. Część zajęć terenowych poświęcona jest metodyce pomiarów śnieżnych i realizowana jest w Sudetach. Druga część ćwiczeń dotyczy zagadnień klimatu miasta i prowadzona jest w oparciu o Obserwatorium we Wrocławiu i infrastrukturę pomiarową na obszarze aglomeracji wrocławskiej. Pozostała część zajęć realizowana jest w terenowych placówkach, zwłaszcza w Karkonoskiej Stacji Terenowej na Szrenicy, w Orlu (Góry Izerskie), w Stacji Ekologicznej w Karpaczu oraz w Obserwatorium Nauk o Ziemi przy Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Charakter zajęć często jest dopasowany do aktualnie realizowanych badań, w których asystują studenci. Wariantem części letniej są krótkie wyjazdy szkoleniowe do wiodących ośrodków meteorologii i klimatologii w Polsce, m. in. w Tatrach, na Roztoczu, w Puławach, Toruniu, Gdyni, Łebie oraz po czeskiej stronie Sudetów i na Morawach.

Studenci wykonujący prace magisterskie odbywają praktyki m. in. w placówkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni (statek szkolno-badawczy „Horyzont II”), w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie (statek badawczy "Oceania") oraz w Polskiej Stacji Polarnej PAN na Spitsbergenie.

 

 
 

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8
51-621 Wrocław
   
Telefony: +48-71-348-54-41
+48-71-372-94-97
Fax: +48-71-372-94-98
   
E-mail: info.meteo@uwr.edu.pl