24. Szkoła Kartograficzna

W dniach 11-12 września 2018 we Wrocławiu odbędzie się 24. Szkoła Kartograficzna, organizowana przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Temat przewodni konferencji brzmi „Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences”, a problematyka obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (dronów) w takich dziedzinach jak: kartografia, geografia fizyczna, geofizyka, monitoring przeszłych, obecnych i przyszłych aktywności człowieka, nauki biologiczne.

Więcej szczegółów na stronie www 24. Szkoły Kartograficznej.