XXXVII Sympozjum Polarne

W dniach 8-10.06.2018, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się XXXVII Sympozjum Polarne. Organizatorem Sympozjum są polarnicy poznańskiego ośrodka geograficznego, honorowy patronat nad imprezą objął Jego Maginificencja Rektor Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Lesicki.

Temat przewodni konferencji to „Polar change – Global change”. Został on wybrany dla podkreślenia znaczenia badań polarnych w rozpoznaniu przyczyn i mechanizmów zmian globalnych klimatu.

Organizowane Sympozjum będzie okazją do zapoznania się z aktualnymi kierunkami badań realizowanymi w obszarach polarnych. Spotkanie w Poznaniu będzie także okazją do dyskusji fundamentalnych zagadnień mechanizmu kształtowania i rozwoju obszarów polarnych i ich miejsca w współczesnym rozwoju świata. Globalne zmiany klimatu – rozpoznanie ich tendencji, możliwe jest w oparciu o studia w obszarach polarnych.

Więcej informacji na stronie Sympozjum.