Geoportal NaszePowietrze

Zapraszamy na Geoportal Nasze Powietrze, prezentujący bieżące prognozy parametrów jakości powietrza (m.in. stężenie pyłu zawieszonego, tlenków azotu, ozonu troposferycznego czy Polskiego Indeksu Jakości Powietrza), podstawowych parametrów tła meteorologicznego (m. in. temperatura i wilgotność powietrza, prędkość oraz kierunek wiatru, dopływ promieniowania słonecznego, opady) wskaźników biometeorologicznych (UTCI, Wskaźnik Stresu Cieplnego i temperatura ochładzania wiatrem). Powstał on w ramach realizowanego w latach 2013-2017 Projektu LIFE-APIS/PL, finansowanego ze środków UE w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz współfinansowany ze środków NFOŚiGW.

Geoportal jest powszechnie dostępny przez stronę wwww oraz aplikację mobilną i prezentuje uaktualniane codziennie 72-godzinne prognozy dla obszaru Dolnego Śląska, o rozdzielczości czasowej 1 godz. w siatce o rozdzielczości 4×4 km

Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki prognoz stężeń PM10, NOX, oraz Polskiego Indeksu Jakości Powietrza, dla wybranych godzin w dniu 20.10.2016