Opad powrócił…

Na naszą stronę Pogoda on-line powróciła informacja o wielkości opadu atmosferycznego. Tak jak w przeszłości, na wykresie prezentowane są godzinne sumy opadów zmierzone w naszym Obserwatorium, jak również informacje o prognozowanych przez nas opadach na najbliższe 48 godzin. W części strony prezentującej bieżące dane pomiarowe umieszczona jest również informacja o aktualnie zmierzonej intensywności opadu oraz typie opadu. Informację tą uzupełniają dane o widzialności w zakresie od 0 do 20 km, określające ograniczenie widzialności poziomej podczas trwania opadu.

Dane opadowe oraz informacja o widzialności uzyskiwane są w oparciu o pomiary automatyczne, prowadzone przy użyciu laserowego czujnika opadu (disdrometru) Parsivel2.

Dodatkowo, część strony Pogoda on-line, prezentująca aktualne dane pomiarowe uzupełniona została o informacje o następujących wielkościach: temperatura powietrza przy gruncie (T+5), kierunek wiatru w skali 16-stopniowej (α), stężenie pyłu zawieszonego frakcji PM10, stężenie pyłu zawieszonego frakcji PM2.5.